Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Sdružení obcí Hlučínska

Cykloturistika

Hlučínsko je doslova protkáno početnými cyklistickými trasami, díky nímž by mohlo být nazýváno „regionem kol“ či „Prajzským cyklistickým rájem“. Cyklotrasy procházejí nenáročným terénem Hlučínské pahorkatiny, jehož páteří je část cyklostezky Moravská brána, která je součástí evropské sítě Euro-velo. Na ni pak navazují dálkové trasy jako „Prajzská cesta“ či Slezská magistrála“ a množství dalších lokálních tras. Díky tomu, lze Hlučínsko projet v celém jeho obvodu křížem krážem.

  • Trasy jsou značené jednotným stylem se žlutým podkladem.
  • K dispozici jsou také informační tabule s mapou cyklostezek a také hustá síť odpočívadel.
  • V posledních letech byla na Hlučínsku vybudováno řada cyklostezek a cyklotrasy jsou vedeny převážně po málo frekventovaných silnicích, lesních a polních cestách a nabízejí tak nerušenou a klidnou jízdu. Na kole tak můžete poznat nejen přírodní, ale také kulturní krásy mikroregionu Hlučínska.

cyklo

odpočívadlo

cyklo

Na Hlučínsku je k dispozici přes 20 dobíjecích stanic na elektrokola. Do našeho regionu se tedy nemusíte bát dorazit i z větší dálky. Pohodlně si zde své elektrokolo dobijete a mezitím se můžete občerstvit nebo navštívit zajímavosti v našich obcích a městech. Přesné umístění dobíjecích stanic neleznete mimo jiné na www.mapy.cz.

cyklo

cyklo

cyklo

 

 

Cyklomapa Hlučínska a polského příhraničí (22.17 MB)

Cyklomapa obsahuje také tipy na tématické výlety, díky kterým poznáte hlavní přírodní a historické památky našeho regionu.

mapa


Cyklotrasy

Cyklotrasa č. 5 Jantarová stezka

Celková délka je 332,50 km. Cyklotrasa vede z hraničního přechodu Hať/Tworków přes Ostravu, Přerov, Olomouc, Prostějov, Blansko a končí v Hevlíně. Úsek vedoucí územím mikroregionu Hlučínsko vede z hraničního přechodu v Hati přes Darkovice a Darkovičky do Hlučína a pokračuje dále podél řeky Opavy do Ostravy. Délka úseku mezi Hatí a Ostravou je 18 km.

Cyklotrasa č. 55 Slezská magistrála

Celková délka je 140,00 km. Cyklotrasa vede z Jeseníku přes Město Albrechtice, Krnov, Úvalno a Opavu do Kravař.
V Kravařích se cyklotrasa dělí do dvou větví. Jedna ze značených tras pokračuje přes Mokré Lazce, Háj ve Slezsku, Jilešovice, kde se stáčí k jezeru v Hlučíně a navazuje na Jantarovou stezku č. 5. Druhá ze značených tras pokračuje přes Koutské a Zábřežské louky do Dolního Benešova Zábřehu. Délka úseku mezi Opavou - Malými Hošticemi a Dolním Benešovem - Zábřeh je 13,00 km.

Cyklotrasa č. 552 Opava - Racibórz

Celková délka trasy na českém území je 14,00 km. Cyklotrasa vede z Opavy přes Chlebičov, Svobodu, Kobeřice na hraniční přechod Strahovice/Krzanowice. Cyklotrasa představuje nejkratší spojnici pro cyklisty mezi partnerskými městy Opava a Racibórz. Je vedena mimo komunikace pro motorová vozidla.

Cyklotrasa č. 554 Prajzská cesta

Celková délka trasy z Kravař po hraniční přechod Šilheřovice/Chalupki je 29,00 km. Cyklotrasa začíná v Kravařích, pokračuje na Svobodu, Štěpánkovice, Albertovec, Bolatice, Bohuslavice, Vřesinu, Hať a končí v Šilheřovicích. Dále je možno pokračovat po cyklotrase č. 6093 směr Koblov do Ostravy nebo po cyklotrase „G“ směr Antošovice, Koblov, Ostrava.

Cyklotrasa 6054

Celková délka trasy je 16,00 km. Cyklotrasa odbočuje u zámku ve Velkých Hošticích ze Slezské magistrály č. 55 směr Chlebičov, Oldřišov, Služovice, kolem sv. Urbana do Kobeřic a dále na Střední Dvůr a Albertovec, kde navazuje na Prajzskou cestu č. 554.

Cyklotrasa č. 6055

Celková délka trasy je 26,00 km. Na cyklotrasu je možné se dostat z několika hraničních přechodů v Polsku a to Třebom/Kietrz, Třebom/Pietrowice Wielkie, Sudice/Pietraszyn, Rohov/Krzanowice. Trasa českým územím vede z Třebomi do Sudic, Rohova, prochází Strahovicemi, kde protíná trasu č. 552, dále pokračuje do Chuchelenského lesa na Albertovec, tam protíná Prajzskou cestu č. 554 a pokračuje přes Štěpánkovice do Kravař, kde protíná Slezskou magistrálu.

Cyklotrasa č. 6091

Celková délka trasy je 10,00 km. Cyklotrasa začíná u hřiště v Kozmicích, pokračuje směr Vřesina, kde kříží trasu č. 554 Prajzská cesta, dále přes Dařanec na Píšť, kde navazuje na trasu č. 6092 Píšť - Bolatice.

Cyklotrasa č. 6092

Celková délka trasy je 13,00 km. Cyklotrasa vede z hraničního přechodu Boleslaw/Píšť, popř. Owsiszcze/Píšť přes Píšť, do Bělé, dále na Borovou a do Bolatic, kde navazuje na cyklotrasu č. 554 Prajzská cesta.

Cyklotrasa č. 6093

Celková délka trasy je 14,00 km. Cyklotrasa začíná na křižovatce v Petřkovicích pod Landekem v místě křížení tras „G“, „O“, 6185, pokračuje katastrem Šilheřovic kolem Annina dvora pod zámeckým parkem, cestou na Darkovice, kde kříží cyklotrasu č. 5 Jantarovou stezku a končí ve Vřesině pod Dařancem, kde navazuje na cyklotrasu č. 554 Prajzská cesta.

Cyklotrasa č. 6094

Celková délka trasy je 10,00 km. Cyklotrasa vede z hraničního přechodu Borucin/Píšť přes Píšť, dále po státní silnici do Vřesiny, kde křižuje cyklotrasu č. 554 Prajzská cesta a pokračuje směr Darkovičky, kde končí na Jantarové stezce č. 5.

Cyklotrasa č. 6095

Celková délka trasy je 10,00 km. Cyklotrasa vede z hraničního přechodu Pilszcz/Oldřišov přes Oldřišov do Hněvošic, Vrbku na Svobodu, kde navazuje na cyklotrasu č. 552 Opava - Racibórz a na cyklotrasu č. 554 Prajzská cesta.

Cyklotrasa č. 6096

Celková délka trasy je 12,50 km. Cyklotrasa vede z hraničního přechodu Krzanowice - Chuchelná přes Bohuslavice, Kozmice a v prostoru před Hlučínským jezerem navazuje na cyklotrasu č. 55.

Cyklotrasa č. 6153

Celková délka trasy je 8,0 km. Cyklotrasa vede z hraničního přechodu Kietrz/Třebom přes Třebom, kde navazuje na cyklotrasu č. 6055 do Sudic. Poté pokračuje k hraničnímu přechodu směr Racibórz.

Cyklotrasa č. 6185

Celková délka trasy je 8,0 km. Cyklotrasa odbočuje z Jantarové stezky č. 5 v Hlučíně, vede přes Bobrovníky ke křižovatce cyklotras v Petřkovicích.

Cyklotrasa č. 6200

Cyklotrasa začíná u nádraží v Děhylově a pokračuje dále do Dobroslavic, Plesné až do Velké Polomi.

Cyklotrasa „A“

Celková délka trasy je 4,50 km. Cyklotrasa odbočuje z trasy č. 6093 nad Koblovem a vede severně nad Petřkovicemi, Ludgeřovicemi, Markvartovicemi a navazuje na trasu „Q“.

Cyklotrasa „B“

Celková délka trasy je 8,00 km. Cyklotrasa prochází ve směru od jihu k severu územím od Dolního Benešova přes Borovou a v Chuchelenském lese před obcí Chuchelná navazuje na trasu 6096.

Cyklotrasa „C“

Celková délka trasy je 11,00 km. Cyklotrasa tvoří propojení trasy č. 6093 vedoucí Černým lesem v Šilheřovicích a trasy č. 554 Prajzská cesta ve Vřesině. V prostoru mezi Darkovičkami a Darkovicemi křižuje Jantarovou stezku č. 5.

Cyklotrasa „D“

Celková délka trasy je 4,00 km. Cyklotrasa tvoří odbočku z Jantarové stezky č. 5 v Darkovičkách směr Kozmice a navazuje na trasu č. 6096.

Cyklotrasa „E“

Celková délka trasy je 3,00 km. Cyklotrasa prochází Petřkovicemi a propojuje trasy„O“ a „P“.

Cyklotrasa „F“

Celková délka trasy je 6,00 km. Cyklotrasa odbočuje před hraničním přechodem Hať/Tworków z Jantarové stezky č. 5, prochází přírodní rezervací Dařanec kolem sv. Huberta, pokračuje směr pila v Píšti a končí na cyklotrase č. 6092.

Cyklotrasa „G“

Trasa začíná u nádraží v Třebovicích, kde kříží cyklotrasu č. 5 Jantarová stezka. Dále pokračuje přes území Hošťálkovic do Přívozu, Petřkovic, Koblova, Antošovic a Šilheřovic.

Cyklotrasa „H“

Celková délka trasy je 2,60 km. Cyklotrasa tvoří propojení trasy č. 554 Prajzská cesta s cyklotrasou „V“ Bělá - Závada.

Cyklotrasa „I“

Celková délka trasy je 1,50 km. Cyklotrasa tvoří propojení trasy č. 552 Opava - Racibórz na trasu č. 6055 kolem Kobeřic. U statku „Padělky“ lze odbočit směr Rohov.

Cyklotrasa „J“

Cyklotrasa začíná v Sudicích a pokračuje na hraniční přechody směr Racibórz (2 km) nebo směr Pietraszyn (1,3 km).

Cyklotrasa „K“

Celková délka trasy je 4,5 km. Cyklotrasa tvoří propojení cyklotrasy „T“ v Bohuslavicích a cyklotrasy č. 55 Slezské magistrály v Zábřehu.

Cyklotrasa „L“

Celková délka trasy je 4,00 km. Cyklotrasa vedoucí územím Hošťálkovic propojuje trasy „G“ a č. 6185.

Cyklotrasa „M“

Celková délka trasy je 2,60 km. Cyklotrasa tvoří propojení Slezské magistrály č. 55 s trasou č. 552 územím Malých Hoštic.

Cyklotrasa „N“

Celková délka trasy je 7,00 km. Cyklotrasa tvoří propojení trasy č. 6054 ve Vrbce, prochází Hněvošicemi do Polska přes Sciborzyce Wielkie zpět do České republiky do Sudic, kde končí na trase č. 6055.

Cyklotrasa „O“

Celková délka trasy je 9,00 km. Trasa vede z Ostravy - Přívozu přes Petřkovice, Ludgeřovice, nad Markvartovicemi kříží trasu„A“, v Černém lese kříží trasu„C“ a v Šilheřovicích vedle zámecké zdi navazuje na trasu č. 6093.

Cyklotrasa „P“

Celková délka trasy je 6,00 km. Cyklotrasa odbočuje z ostravské trasy „G“ a vede přes Lhotku, v Bobrovníkách kříží trasu č. 6185 a v Ludgeřovicích navazuje na trasu „O“.

Cyklotrasa „Q“

Celková délka trasy je cca 5 km. Cyklotrasa odbočuje z cyklotrasy „C“ u Markvartovic a prochází Markvartovicemi. Poté se dělí na 2 větve. Jedna pokračuje směrem na Darkovičky kolem rybníku „Latkač“ a u lesa „Štípky“ opět navazuje na cyklotrasu „C“. Druhá větev pokračuje směrem na Ludgeřovice, kde navazuje na trasu „P“.

Cyklotrasa „R“

Celková délka trasy je 8,00 km. Cyklotrasa odbočuje z Jantarové stezky č. 5, prochází severním okrajem Hlučínského jezera. U rybníku Nezmar v Dolním Benešově navazuje na cyklotrasu „T“.

Cyklotrasa „S“

Celková délka trasy je 5,50 km. Cyklotrasa tvoří část okruhu mezi Bolaticemi, Albertovcem a Štěpánkovicemi. Navazuje na Prajzskou cestu č. 554, cyklotrasu č. 6055 a cyklotrasu č. 6054.

Cyklotrasa „T“

Celková délka trasy je 11,50 km. Cyklotrasa prochází jižně kolem rybníků v Dolním Benešově, kříží trasu „B“ a v Bohuslavicích navazuje na Prajzskou cestu č. 554.

Cyklotrasa „U“

Celková délka trasy je 3,00 km. Cyklotrasa tvoří okruh kolem Kravař, odbočuje ze Slezské magistrály č. 55 přes Zábřežské louky, Kouty, zpět do Kravař, kde končí na cyklotrase č. 6055.

Cyklotrasa „V“

Celková délka trasy je 4,00 km. Cyklotrasa vede z Bělé do Závady. Navazuje na trasy č. 6092 a Prajzskou cestu č. 554.

Cyklotrasa „W“

Celková délka trasy je 3,00 km. Cyklotrasa vede z obce Rohov do Polska směr Kietrz, přes přechod Rohov/Sciborzyce Wielkie. Končí na trase „N“.

Cyklotrasa „Y“

Celková délka trasy je 5,5 km. Cyklotrasa vede z obce Oldřišov, kde odbočuje z cyklotrasy č. 6095, do Opavy, kde navazuje na cyklotrasu č. 552 Opava - Racibórz.

Cyklotrasa „Z“

Celková délka trasy je 2,00 km. Cyklotrasa tvoří propojení cyklotrasy „L“ v Hošťálkovicích a cyklotrasy č. 5 Jantarová stezka.

Turista

Svátek

Svátek má Markéta

Zítra má svátek Karolína

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Mezinárodní koupací den
  • Mezinárodní den alternativ ke spalovnám

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Letecký pohled na Bohuslavice

Aktuální počasí

dnes, sobota 13. 7. 2024
déšť 27 °C 18 °C
neděle 14. 7. slabý déšť 27/17 °C
pondělí 15. 7. jasno 31/18 °C
úterý 16. 7. slabý déšť 31/19 °C

Členské obce

Partnerské obce a městské části

Spolupracujeme

Sdružení obcí Hlučínska
Sdružení obcí Hlučínska
Sdružení obcí Hlučínska
Sdružení obcí Hlučínska
Sdružení obcí Hlučínska
Sdružení obcí Hlučínska

mapa