Zprávy z města

Co je nového ve městě Vám přináší mluvčí městského úřadu paní Jarmila Harazinová.... Dneska o štěrkovně a rušení školních jídelen....

Půjčí si 45 milionů Kč

Hlučín - Úvěr 45 mil. Kč je nuceno si vzít město Hlučín, aby provedlo úpravy školních jídelen podle současných hygienických poľadavků. Prvním krokem bylo zpracování projektu tzv.polocentralizace, která bude znamenat sníľení počtu školních jídelen ze současných čtyř na dvě.Úpravy musí být podle současných zákonů dokončeny do 31. prosince 2007.
Za nedodrľení hygienických poľadavků po tomto termínu můľe město dostat pokutu. "Největší finanční náklady se týkají stavebních úprav a prostorového uspořádání školních jídelen včetně odpovídajícího technologického vybavení," řekla Alena Münstrová, vedoucí odboru školství, kultury a regionálního rozvoje Městského úřadu Hlučín. Počet pracovníků školních jídelen je úzce vázán na počty zapsaných strávníků. Těch neubude, personální změny v jídelnách tak budou minimální.

Úvěr bude město splácet do roku 2022.

 

Z jednání Povodňové komise města Hlučína

Hlučín - Dne 3.4.2006 ve 13 hodin proběhlo zasedání Povodňové komise obce s rozšířenou působností Hlučín. Hlavním tématem jednání bylo posouzení situace kolem výpustního objektu Hlučínského jezera. V minulém týdnu došlo k posunutí betonové stěny objektu. O víkendu byl objekt provizorně zajištěn rozpěrami. Komise konstatovala, ľe narušený výpustný objekt Hlučínského jezera je v současné době zabezpečen a bezprostřední nebezpečí nehrozí. Nebude tak nyní zahájeno ani původně zvaľované odpouštění vody z jezera.

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska