Zápis ze setkání představitelů SOH s podnikateli a zemědělci z regionu Hlučínska ze dne 14. 5. 2013

Přítomni: viz prezenční listina
Předseda Sdružení obcí Hlučínska Herbert Pavera přivítal přítomné starosty obcí a měst Hlučínska, zástupce podnikatelské a zemědělské veřejnosti a hosty setkání a poděkoval obci Bohuslavice za spolupráci při organizaci setkání. Přítomné přivítal i p. Robert Lasák, člen Rady obce Bohuslavice.
Předseda SOH informoval přítomné:

 • posledním vzájemné setkání v roce 2011 (v roce 2012 se pro nezájem podnikatelské veřejnosti neuskutečnilo!), v rámci kterého se v Bolaticích konaly diskusní besedy tří tematických skupin - větší firmy, menší firmy a zemědělci, jejichž součástí byli představitelé samosprávných měst a obcí Hlučínska. Všechny podněty, které vzešly ze setkání, byly adresovány příslušným ministerstvům a představitelům Moravskoslezského kraje.
 • o setkání s poslanci a senátory 3. 6. 2013 v Kravařích;
 • o dotaci pro zemědělce a firmy na zpracování a výrobu krmiv a potravin;
 • o významu spolupráce samospráv s veřejností:
  • ani jedna strana se neobejde bez druhé strany;
  • obce potřebují rozvíjet služby v obcích a městech;
  • obce by měly společně s podnikateli budovat parkovací plochy;
  • podpora činnosti spolků a akcí v obcích a městech – bez podpory podnikatelů nelze tyto aktivity dělat ve větším rozsahu;
  • obce vítají připomínky a náměty podnikatelské veřejnosti, které napomáhají rozvoji měst, obcí i celého regionu;
 • o významu vybudování nové I/56 z Opavy přes Hlučín do Ostravy – zatím není tato cesta vůbec zařazena do plánu budování nových komunikací v kraji do roku 2025!

Diskuse:

a) pí Dagmar Quisková - MAS Hlučínsko – informovala přítomné, že MAS Hlučínsko připravuje strategii regionu a potřebuje návrhy podnikatelské veřejnosti, které by se do strategie zařadily (návrhy se týkají plánovaných záměrů 2014-2020 včetně budžetu)
a. Rovněž se připravuje nové programovací období na roky 2014 – 2020.
b. Bližší informace naleznou zájemci na www.mashlucinsko.cz

b) p. Ladislav Botur - Armatury Group Dolní Benešov – bude v nových dotačních titulech i možnost dotací na vzdělávání pro konkurenceschopnost?
a. pí. Dagmar Quisková: pokud se potřeba vzdělávání objeví ve Strategii jako jedna z nezbytných podmínek pro rozvoj regionu, pak může být vzdělávání pro konkurenceschopnost zařazeno mezi požadované dotační tituly.

c) p. Vilém Vitásek - SMP - Služby s.r.o. se zeptal, zda se může čerpat dotace na vzdělávání, když už jednou čerpali
a. pí. Dagmar Quisková: na stejný projekt nesmí být čerpána dotace z více dotačních titulů. Platí 1 projekt = 1 dotační titul.

d) p. Ivan Novák - FÚ Hlučín informoval o problémech s registrem dat – např. podnikatel odhlásí živnost na živnostenském úřadu, ale FÚ se o tom nedozví a pak sankciuje podnikatele!

e) p. Jan Hruška - CANIS prosper s.r.o. Bohuslavice upozornil, že zákony jsou nepraktické a škodí podnikání
a. jako příklad uvedl, že při rozvozu krmiv dodávkou Fiat Duccatto s přívěsem má mít tachograf (nebo vlastně nemá mít?). Jak to řeší jiné firmy? Nikdo vlastně pořádně neví, zda ano či ne - nejasný výklad zákona.
b. Vláda mluví o pomoci podnikatelům a snížení byrokracie, ale opak je pravdou.
c. p. Ivan Novák - hodně podnikatelů odrazuje složitá mzdová agenda
d. p. Martin Štefek, starosta města Dolní Benešov – při jednání zaměstnavatelů v Ostravě si všichni přítomni stěžovali na různé poplatky a platby, které prodražují provoz podnikání.

f) p. Petr Winkler - firma Petr Winkler V. Hoštice požádal starosty obcí a měst, aby se více zpevnily a upravily cyklostezky, protože je velký zájem o cykloturistiku.

g) p. Jan Tvrdý – DRUDAR Darkovice – zemědělec - upozornil na výhodnější podmínky pro podnikání v zemědělství v Polsku (nemusí platit sociální a zdravotní pojištění), mají více finančních prostředků a začínají skupovat pozemky v ČR.

h) p. Daniel Kocián, starosta obce Darkovice informoval přítomné, že v rámci komplexních pozemkových úprav opravili v katastru obce polní cesty a úřady by přivítaly i další dotační tituly na opravy polních cest.

i) pí. Dagmar Quisková si posteskla, že mezi podnikatelskou a zemědělskou veřejností je velmi malý zájem o prezentaci firem a výrobků na různých výstavách a akcích, kterých se MAS Hlučínsko účastní. A přitom je MAS Hlučínsko připraveno propagovat celý hlučínský region - propagačními materiály, regionálními produkty a výrobky.

j) p. Ladislav Botur – řešení otázky zbytečných nákladů i konkurenceschopnosti je pro firmy i zaměstnance důležité! Pokud firma nebude moci být konkurenceschopná, nebude moci dát zaměstnancům potřebné finance a ti nebudou utrácet a podporovat tak služby, obchod atd.

k) p. Jaroslav Smolka, starosta obce Vřesina – pro obce a města by bylo nejlepší, pokud by se dotace mezi ně rozdělily podle určitého klíče, protože obce a města ví, jak peníze využít pro rozvoj obcí a měst.

Na závěr poděkoval předseda SOH Herbert Pavera přítomným za účast, hostitelům obce Bohuslavice za pomoc při organizaci akce a popřál všem mnoho úspěchů v životě i v podnikání.

Bolatice, 20. 5. 2013

Zapsal: Mgr. H. Pavera
 

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska