Zápis ze 2. setkání představitelů obcí a měst Hlučínska s podnikateli a zemědělci z regionu

Setkání se zúčastnilo cca 70 zástupců podnikatelské a zemědělské veřejnosti, na 30 hostů (přednášející, starostové z Hlučínska).

Datum setkání:                   25. 3. 2009 v 16,00 hod., Buly Aréna Kravaře
 
 
 1. Přivítání

  Přítomné přivítal Mgr. Herbert Pavera, předseda Sdružení obcí Hlučínska (SOH), který přivítal všechny přítomné, přednášející a hejtmana MSK Ing. Jaroslava Palase. Mezi hosty byli i zástupci polské družební Místní akční skupiny -LGD Plaskowyž Dobrej Žiemi.

  V dalších bodech zápisu jsou zapsány záznamy z vystoupení hostů, zástupců SOH a přednášejících.
 2. Vystoupení hejtmana MSK Ing. J. Palase

  Hejtman MSK Ing. J. Palas pozdravil všechny účastníky setkání, vyslovil uznání lidem Hlučínska pro jejich pracovitost, nabídl pomoc podnikatelům při řešení jejich problémů. Pan hejtman vyzval podnikatele, aby usilovali o evropské peníze z programů ROP a sdělil podnikatelské veřejnosti, že kraj v době krize uvolní své investice co nejdříve (především na zateplování budov i na další stavby), aby firmy měly dostatek práce
 3. Vystoupení předsedy SOH Mgr. H. Pavery

  Po vystoupení p. hejtmana informoval předseda SOH Mgr. H. Pavera o činnosti SOH směrem k podnikatelské veřejnosti i o plánech SOH.

  a)     Výsledky dotazníkového šetření mezi podnikateli při 1. setkání v Bolaticích:
  (odpovědělo 40 zástupců firem).
  Z dotazníku mj. vyplynulo:
  - cca 20 % podnikatelů není informováno o dění v obci, ostatní jsou nebo si informace sami vyhledávají,
  - velká většina podnikatelů je spokojena s dopravou zaměstnanců do zaměstnání,
  - překážku v podnikání vidí podnikatelé především v nedostatku kvalifikované pracovní síly a ve špatné komunikaci mezi samosprávou a podnikateli,
  - většině podnikatelů nechybí pozemky k podnikání,
  - polovina podnikatelů očekává pomoc místní samosprávy především v oblasti informací o dotacích, při snížení byrokracie,
  - 75 % podnikatelů si myslí, že region by měl podporovat své podnikatele především při zlepšování infrastruktury, při poradenství podnikatelům,
  - téměř 50 % podnikatelů nemá informace o dotacích nebo se o ně nezajímá,
  - podnikatelská veřejnost má zájem o setkávání se zástupci samospráv,

  Podrobnější informace o výsledku dotazníkového šetření naleznete na internetových stránkách SOH www.hlucinsko.eu.

  b)
  Databáze průmyslových zón, volných prostor k podnikání v obcích a městech SOH:
  Obce a města vytvářejí databázi průmyslových zón, volných ploch v PZ, volných nebytových prostor i chybějících služeb v obcích a městech.

  Databáze je rovněž na www.hlucinsko.eu.

  Databáze není úplná, ale má napomoci k lepší orientaci podnikatelů při jejich rozvoji. Na Hlučínsku např. chybí služby v oblasti turistického ruchu, ubytování, sociální služby. Např. chybou samospráv je, že k zajímavému turistickému místu nevybudovaly doprovodnou infrastrukturu, služby – sociální zařízení, parkoviště, infocentra apod.

  c
  ) Informace o dotacích:
  SOH je připraveno zasílat informace o dotacích i další zajímavosti všem podnikatelům, kteří o to projeví zájem a nechají na sebe své kontakty.

  d) Spolupráce SOH s univerzitami v kraji:
  SOH se dohodlo na spolupráci s VŠB Ostrava, Ostravskou univerzitou v Ostravě, Slezskou univerzitou v Opavě při zadávání témat studentských i vědeckých prací (bakalářské, diplomové,...).

  SOH by rádo ve spolupráci s vysokými školami získalo významné materiály o historii, tradicích, jazyku Hlučínska, o životním prostředí, atd. Tuto spolupráci mohou využít i podnikatelé a zemědělci.

  e) Spolupráce se zemědělskou veřejností:
  - při komplexních pozemkových úpravách (zpevňování cest)
  - při obnově některých polních cest
  - při tvorbě protierozních opatření
  - při údržeb mezí

  f) Rozvoj infrastruktury na Hlučínsku
  - SOH bude usilovat o urychlení opravy krajských i státních komunikací
  - SOH bude usilovat o co nejrychlejší přípravu a zahájení stavby R/56, k tomuto účelu zřídila i Komisi pro výstavbu R/56 při SOH

  g) Ekonomika,uvolnění financí pro investice
  - v době ekonomické krize musí být obce opatrnější při investicích, přesto se obce i města snaží uvolnit své finance na investice v obcích co nejdříve, aby podpořily rozvoj podnikání

  h
  ) Aktivity SOH v roce 2009 a následujících:
  - rozvoj internetové televize – www.hlucinsko.tv
  - rozvoj internetových stránek – www.hlucinsko.eu (com, info)
  - podpora setkávání chrámových sborů a schol
  - vydání knihy „Zámecké zahrady na Hlučínsku“
  - vydání 3. CD s písněmi v hlučínském nářečí
  - zapojení SOH do NSZM za účelem zlepšování vztahů samospráv s občany, s podnikateli,...
  - uspořádání Festivalu kultury Hlučínska 12. 7. 2009 v Hlučíně
  - podpora vzniku regionálního muzea v Hlučínském muzeu v Hlučíně
  - příprava velkého projektu zaměřeného na propagaci Hlučínska (virtuální prohlídky z obcí a měst, dokumentární filmy o obcích a městech i o regionu, kniha o Hlučínsku, Zpěvník hlučínských písní, propagační materiály,....)
 4. Informace místopředsedů SOH

  Ing. A. Hahn, starosta města Kravaře
  – přivítal přítomné v městě Kravařích, informoval o podpoře sportu a rekreace v jejich městě a také seznámil podnikatelskou a zemědělskou veřejnost, že SOH vytvořilo Komisi pro urychlení výstavby nové R/56

  Ing. B. Ostárek, starosta města Hlučín
  – informoval přítomné o “Burze zaměstnání“, která se uskutečnila v Hlučíně a i v době krize projevila zájem o burzu řada firem. Dále sdělil, že město Hlučín připravuje velkou investici v Hlučíně do rozvoje rekreační oblasti v okolí Hlučínského jezera.
 5. Informace z Úřadu práce v Opavě (Ing. J. Mateřanková, Ing. R. Pavelka)

  přítomní obdrželi informace o vývoji nezaměstnanosti v regionu, o povinnostech podnikatelů při propouštění zaměstnanců i při hlášení volných míst, o dotacích na nová pracovní místa, na rekvalifikace
  zajímavá byla rovněž informace, že 70 % podporovaných OSVČ z úřadu práce vytrvává v podnikání
 6. Informace ze Státního zemědělského intervenčního fondu (Ing. J. Hudeček)

  - účastníci setkání byli informování o dotacích pro zemědělce, pro mladé zemědělce, byli upozorněni na dotace při budování lesů, lesních cest
  - informace o dotacích obdrželi i zástupce menších obcí
 7. Informace z Hospodářské komory v Opavě 
  (Ing. L. Lejnar, Ing. J. Germanič)

  - ocenili podporu pro podnikatele ze strany samospráv Hlučínska, i z Úřadu práce v Opavě
  - hovořili o tom, že státní orgány jsou diskriminační vůči podnikatelům a že podnikatelé si budou muset v době ekonom. krize pomoci především sami
 8. Informace Místní akční skupiny Hlučínska a jejího polského partnera LGD Plaskowyž Dobrej Žiemi (Ing. J. Teuer, D. Šwiec)

  - zástupci MAS Hlučínsko informovali přítomné o činnosti MAS (bližší informace na www.mashlucinsko.cz) i o možnostech získání menších dotací na rozvoj vesnic i podnikání na vesnicích
  - paní D. Šwiec pozdravila přítomné, informovala je o činnosti LGD a vyjádřila přesvědčení, že oba regiony (hlučínský i polský) si mohou co nabídnout a že by mohli podnikatelé z obou částí i spolupracovat
 9. Informace z ostravské pobočky CzechInvest (Mgr. P. Dominik)

  – přítomní obdrželi informace o možnostech podpory podnikání z programů EU-ROP
  – Mgr. P. Dominik také sdělil zástupcům firem, že pracovníci CzechInvestu jsou připraveni jim pomoci při přípravě žádostí o dotace
 10. Informace o přípravě výstavby nové rychlostí komunikace R/56 z Opavy přes Hlučín do Ostravy (Ing. Řehulka, Ing. Válek – zástupci projekční kanceláře, Ing. J. Juza – Ředitelství silnic a dálnic)

  -
  zástupci projekční kanceláře i ŘSD promítli přítomným návrh studie nové R/56 a sdělili jim bezproblémové i problémové úseky této komunikace
  - zástupce ŘSD sdělil přítomným, že výstavba je možná po etapách, ale problém vidí u tzv. EIA (posouzení vlivu na životní prostředí), kdy by měla být posuzována celá trasa najednou a dnes se ještě neví, jak půjde úsek v Ludgeřovicích
  - také změny v územních plánech měst, obcí a kraje si vyžádají dobu až tří let, takže zahájení výstavby může být třeba po roce 2016! 
 
Na závěr setkání poděkoval předseda SOH Mgr. H. Pavera všem přítomným za účast, za jednotlivá vystoupení a sdělení informací a vyjádřil přesvědčení, že zástupci samospráv i podnikatelské veřejnosti budou nadále rozvíjet vzájemnou spolupráci.
 
 
Zapsal:          Mgr. H. Pavera

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska