Zápis z 1. setkání představitelů obcí a měst Hlučínska s podnikateli a zemědělci z regionu

Dne 11. 3. 2008 se uskutečnilo od 16,00 hod. v sále Kulturního domu v Bolaticích setkání představitelů obcí a měst Hlučínska s podnikateli a zemědělci z tohoto regionu.

Jednání se zúčastnilo asi 10 starostů, 50 zástupců podnikatelské a 10 zástupců zemědělské veřejnosti.

Předseda Sdružení obcí Hlučínska (SOH) Mgr. H. Pavera a místopředsedové SOH Ing. D. Maňas, Ing. A. Hahn přivítali přítomné podnikatele a zemědělce a seznámili je s cílem setkání – navázat užší a lepší spolupráci mezi představiteli samospráv a podnikateli a společně přispívat k rozvoji celého regionu Hlučínska.

Přítomní podnikatelé a zemědělci vyplnili mj. dotazníky, a výsledky tohoto dotazníkového šetření (jsou uvedeny na konci zprávy) by měly být odrazovým můstkem pro zlepšení vzájemných vztahů i pro rozvoj regionu.

Mgr. H. Pavera představil přítomným zemědělcům a podnikatelům organizaci „Sdružení obcí Hlučínska (vznik, cíle), seznámil je také s možnostmi vzájemné spolupráce (předávání zkušeností ze získávání dotací, nabídkou prezentace firem na internetových stránkách SOH, na Hlučínské televizi, při společné propagaci regionu, atd.).

Ing. A. Hahn a Ing. D. Maňas - seznámili přítomné s plánovanou studií přeložky silnice I/56 z Opavy přes Hlučín do Ostravy.

Ing. J. Theuer – předseda Místní akční skupiny Hlučínsko informoval o existenci MAS jako o organizaci, která bude moci z peněz EU podporovat zemědělce, podnikatele i obce v jejich rozvoji.

SOH pozvalo na setkání také zástupce různých organizací, kteří informovali podnikatele a zemědělce o dotacích, o podpoře podnikatelů, atd.

Své možnosti podpory a spolupráce s podnikateli a zemědělci představily tyto organizace:

Přítomní se shodli, že podobná setkání by se měla uskutečňovat i v budoucnu, což mj. vyplývá i z dotazníkového šetření mezi podnikateli a zemědělci.

Zapsal: Mgr. H. Pavera, předseda SOH

Soubory ke stažení

Thumbs.db Thumbs.db 56 kB

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska