Zaniklá stará škola

GPS:
Adresa:
Hlavní 233/80, Štěpánkovice 747 28

V sobotu dne 31. října 2009 se ve Štěpánkovicích v době od 13 do 15 hodin uskutečnil den otevřených dveří ve „Staré škole“ na ulici Hlavní. V tomto dni si mohli naposledy zájemci a pamětníci prohlédnout celý objekt budovy až po půdu a zavzpomínat tak na dobu, kdy se v těchto místnostech sami učili.
Návštěvníci si tak ještě naposledy mohli prohlédnout místnosti, které již neměli původního vybavení, ale byly vyzdobeny starými fotografiemi učitelského sboru, žáků, školních budov a dalších vzpomínek na tuto školu.
 
Tato první školní budova v obci byla vybudována roku 1793 a jedná se o jednu z nejstarších zděných budov na Opavsku. Svůj účel plnila až do roku 1981, kdy byla vystavěna nová školní budova na ulici Zahradní.
Školní výuka v obci měla od svého počátku složitý vývoj. Do konce 18. století se ve Štěpánkovicích škola nenacházela. Děti školu buďto nenavštěvovaly, nebo musely chodit do nedalekých Kobeřic.
Později byla v obci zřízena filiální škola, kde roku 1792 působil výpomocný učitel. O rok později se započalo se stavbou zděné školní budovy kryté doškami. Byla vystavěna vedle kostela sv. Kateřiny na ulici Hlavní, v místě, kde stávala kdysi fara. Tato škola byla pouze jednotřídkou, ale navštěvovalo jí celkem 33 dětí.
V roce 1843 však školní místnosti již velkému počtu školáků nevyhovovaly a proto musela být škola rozšířena. Se stavbou se započalo dne 29. května 1843 a byla ukončena 25. listopadu 1843, v den, kdy byla nová školní budova vysvěcena tehdejším kaplanem Bohumilem Nitschem. Roku 1880 muselo být přikročeno k další přístavbě a nadstavbě budovy a tehdy škola získala druhé poschodí. Škola měla nyní čtyři třídy, tedy v každém poschodí dvě vyučovací místnosti.
Tato budova sloužila svému účelu až do roku 1984. Přechodem fronty při osvobozovacích akcích 16. dubna 1945 byla značně poškozena bombardováním, ale po válce byla opět opravena a stará dvoudílná okna byla nahrazena širšími.
Do roku 1951 byla v obci jen obecná škola s 1.- 5. ročníkem. Starší děti z obce a Albertovce musely dojíždět do Kravař a ze Svobody a Bílé Břízy navštěvovaly školu v Kobeřicích. Poté byla zřízena úplná škola s 1. - 9. ročníkem, ale pro nedostatek prostoru se muselo vyučovat na směny. Dopoledne se učila jedna třída a odpoledne se vystřídala třída druhá. Další týden se pak třídy vyměnily. Krom školní budovy sloužily škole ještě tři další provizorní učebny ve dvou soukromých domech a v obecním domě (dnešní prodejna p. E. Kurky).
 
V roce 1953 byla pro vyšší stupeň postavena provizorní přízemní školní budova na Zahradní ulici. Měla 7 učeben, klubovnou, tři kabinety, ředitelnu a sborovnu, ale bez tělocvičny.
 
Roku 1978 se konečně přistoupilo k rozhodnutí vybudovat novou a moderní školní budovu. Jelikož se však nenašlo vhodné místo, musela být provizorní budova zbourána a na jejím rozšířeném pozemku byla vybudována škola nová. V prvních letech výstavby se dočasně vyučovalo stále ve staré školní budově, ale i v provizorně upravených učebnách na dalších osmi místech v obci (2 učebny v tzv. Pinkavovci na Zahradní ulici č. 13/316, jedna učebna a školní družina v bývalém zdravotnickém středisku na Hlavní ulici, ve školní dílně ve starém domě u Jašků na Kostelní ul. č. 16 (později zbouráno), jedna učebna byla v Grigarčíkově statku na téže ulici č. 4, jedna v sousedním výměnku (nyní parkoviště), další dvě učebny u Halfarů na Hlavní ul. č. 49 (zbouráno), dvě učebny v zasedací místnosti v kulturním domě a jedna v klubovně na hřišti TJ Sokol).
Stavba nové školní budovy byla zahájena na jaře 1979 a školní rok 1981/2 začal již v nových učebnách. Škola byla postupně dokončena až v roce 1985.
 
Stará škola dosloužila roku 1984 a v 90. letech 20. století byla pronajata soukromníkovi. Poslední pohledy do prázdných místností s dřevěnou podlahou připomenuli všem, kteří školu navštěvovali, vzpomínky na dobu svého mládí.
 
  
Zdroj: Kol. autorů, Štěpánkovice 740 let, Štěpánkovice 2005.
         Kol. autorů, 20 let otevření nové školy, Štěpánkovice 2005.
Zpracovala: Jana Nevřelová
 
Více fotografií naleznete zde
 
Nevyužívaná budova, která byla již  ve velmi špatném technickém stavu, byla v roce 2010 zdemolována. Uvolněný prostor prošel terénními úpravami, na kterém vyroste parkoviště, parčík, příjezdová  komunikace ke kostelu.
 
 

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Mapa

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska