Základní škola Gen. Svobody

GPS:
Adresa:
Gen. Svobody 8, Hlučín 748 01
E-mail:
zvs.hlucin@tiscali.cz
Tel.:
+420 595 041 070
Web:
Vedení:
Mgr. Marcela Vyhlídalová

Základní škola
Generála Svobody 8
748 01  Hlučín

Tel.: 595 041 070
Web: http://www.zshlucin.unas.cz
E-mail: zvs.hlucin@tiscali.cz

Ředitelka školy: Mgr. Marcela Vyhlídalová
Zástupkyně ředitelky: PaedDr. Zuzana Harazimová
 

Zvláštní škola zahájila svou činnost již roku 1955 a sdružuje 8 tříd. 1., 2., 6. a 7. ročník je vyučován dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkými mentálním postižením. Ostatní žáci zákadní školy praktické jsou vyučováni podle Vzdělávacího programu zvláštní školy. Žáci 2. tříd základní školy speciální jsou vyučováni podle Vzdělávacího programu pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy. Na škole je zajištěn bezbariérový přístup a k dispozici má také školní družinu.

Záměrem školy je do výuky zařazovat děti postižené a chronicky nemocné. Stěžejními předměty jsou pracovní vyučování a výtvarná výchova, které ovlivňují pracovní dovednosti žáků, přispívají ke správné volbě povolání a k plnému společenskému uplatnění. Dbá také na fyzickou atraktivnost školy, čistotu a upravenost pozemku. Škola poskytuje žákům možnost práce na počítači, návštěvu zájmových kroužků, účast na školních výletech, kulturních akcích, plaveckém výcviku apod. Snaží se také zlepšit možnosti pracovního uplatnění žáků rozšířenou výukou anglického jazyka.

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek

Mapa

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska