Základní škola Dr. Miroslava Tyrše

GPS:
Adresa:
Tyršova 2, Hlučín 748 01
E-mail:
sekretariat@zsmt.cz
Tel.:
+420 595 041 069
Web:
Vedení:
Mgr. Ivana Staňková

Historie školy

V neděli dne 23. října roku 1955 bylo slavnostní otevření školy na ulici Tyršova v Hlučíně.

Mimořádné události v životě školy

Září 2002 - zahájení rozšířeného vyučování tělesné výchovy se zaměřením na fotbal a spolupráce s FC Hlučín.
- škole byl propůjčen Ministerstvem školství čestný název Základní škola dr. Miroslava Tyrše
Září 2003 - zahájení výuky jazyka anglického od 1. třídy.

Říjen 2006 - podepsání dohody s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity.
Škola se stala fakultní školou.

Dne 29.9.2006 se stala čestnou patronkou školy paní Jana Schlossarková, autorka knih s regionální tematikou Hlučínska

Dne 1.10.2006 byla podepsána Dohoda o spolupráci s Ostravskou universitou, Pedagogickou fakultou.
Dohoda opravňuje školu k užívání dodatku názvu„Fakultní škola“.

V červnu 2007 bylo mimořádným úspěchem vítězství Coca Cola Školském poháru.
Cenou byl zájezd do Brazílie, kde pod vedením světově uznávaného trenéra Carlose Alberta Parriery naši chlapci absolvovali tréninkový kemp.

Priority školního vzdělávacího programu

 

 • poskytování vyváženého, kvalitního všeobecného vzdělání zaměřeného na utváření kompetencí žáků
 • rozšířenou výuku tělesné výchovy, vedení žáků ke zdravému životnímu stylu – pokračování v tradici „sportovních“ tříd, podpora školních i mimoškolních pohybových aktivit
 • výuku anglického jazyka od 1. ročníku, výuku druhého cizího jazyka od 7. ročníku - posílení výuky cizích jazyků pro je budoucí život v EU nezbytné
 • práci s výpočetní a komunikační technikou, podporu zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporu výuky práce na počítačích a jejich plnohodnotné využívání
 • vytváření podmínek pro inkluzivní vzdělávání, tzn. vzdělávání žáků s různým druhem postižení i žáků nadaných a talentovaných

Nabídka pro žáky:

1.volitelných předmětů

 • druhý cizí jazyk - jazyk německý, jazyk ruský
 • informatika
 • estetická výchova
 • sportovní výchova
 • praktika z přírodovědných předmětů
 
2.nepovinných předmětů
 • individuální nápravné péče
 • individuální logopedická péče
 • sborový zpěv
 • výuka náboženství
 
3.kroužků 
 • příprava k přijímacím zkouškám z jazyka českého a matematiky
 • úprava digitálních fotografií
 • práce na počítači
 • keramický
 • výtvarné techniky
 • dramatický kroužek
 • sportovní hry
 • literární kroužek
 • pěvecký sbor „ZEFFIRO“
 Vyučující nabízí pravidelné konzultační hodiny z jazyka českého a matematiky pro žáky se zájmem o doučování.

Materiální zázemí školy
 • nové sportovní víceúčelové hřiště
 • tělocvična
 • sportovní hala a nafukovací hala (pronájem)
 • dvě počítačové učebny se stálým připojením na internet
 • šatny pro chlapce a dívky se sociálním zařízením a sprchami
 • keramická dílna
 • herna školní družiny
 • žákovská dílna
 • žákovská kuchyň
 • žákovská knihovna
 • odborná učebna fyzika a chemie
 • poloodborné učebny cizích jazyků, výtvarné výchovy
 • venkovní atrium školy sloužící k relaxaci, stoly na stolní tenis
 • nové žákovské vybavení
 • nová školní jídelna – výdejna stravy
 • nové sociální zařízení ve dvou poschodích
 • automat na nealkoholické nápoje a mléčné výrobky


Mezinárodní spolupráce a partnerské školy

 • Základní škola v Likavce u Ružomberoku na Slovensku

Již 33 let se každoročně uskutečňují setkání žáků naší a družební školy za účelem vzájemného poznávání tradic a kultury daných regionů a sportovního soutěžení v lehkoatletických a jiných disciplínách.

 • Gymnazjum v Krzanowicach v Polsku
 • Základní škola L.Štúra Ostrava-Poruba


Participace žáků na životě školy

 • Žákovský parlament
 • Školní časopis „HL-TY“
 • Školní rádio „Za pět minut zvoní“
 • Schránka důvěry
 • Zdi nářků ve třídách

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Mapa

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska