Záchranný útvar HZS ČR

GPS:
Adresa:
Opavská 771/29, Hlučín 748 01
Telefon:
+420 950 749 221
Email:
marek.pjatak@zu-hlucin.izscr.cz
Web:
Vedení:
Plk. Ing. Radim Řehulka

V objektu bývalých kasáren Petra Bezruče v Hlučíně došlo k ukončení činnosti Vojenského záchranného útvaru a jeho transformací k 1. 1. 2009 vznikl Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR.
Sbor bude plnit záchranné a humanitní úkoly ve prospěch občanů v přímé sestavě Hasičského záchranného sboru a s celorepublikovou působností. V areálu  Hlučínský útvar disponuje těžkou technikou pro vyprošťování extrémně těžkých a objemných břemen, automobilovou technikou ženijního, vyprošťovacího, požárního, dopravního a zásobovacího zaměření.
V objektu bývalých kasáren pokračuje ve své činnosti dále Ústřední vojenský veterinární ústav AČR.
Činnost Záchranného útvaru lze rozčlenit na záchrannou a humanitární, výcvikovou činnost a odborné činnosti. Útvar může pro záchranu lidských životů, zdraví a majetku nasadit různé specialisty – chemiky, kynology, potápěče, pyrotechniky, lezce-záchranáře.
Stěžejní síly, tj. 1. a 2. záchranná rota, jsou dislokovány v Hlučíně. 3. záchranná rota vznikla 1.1. 2010 s dislokací ve městě Zbiroh z důvodu dosažitelnosti a efektivního využití sil a prostředků na území České republiky.
 
Hlavní úkoly a zaměření Záchranného útvaru
I. záchranné

Záchranná a humanitární činnost

 • vyhledávání,vyprošťování a záchrana osob ze zavalených objektů;
 • záchranné a potápěčské práce na vodě;
 • zemní práce (uvolňování koryt řek, zavalených komunikací apod.);
 • vyprošťování uvázlé nebo havarované techniky;
 • používání trhaviny k demoličním pracím;
 • provádění radiačního a chemického průzkumu, vytyčování nebezpečných oblastí;
 • dekontaminace osob, techniky, materiálu, terénu;
 • likvidace úniku ropných produktů;
 • sběr a likvidace uhynulých živočichů;
 • evakuace osob, přeprava hospodářských zvířat a materiálu;
 • distribuce pitné vody;
 • zajištění nouzového přežití obyvatel pomocí humanitární základny (300 – 400 osob).

 
Obnova postižených území

 • nouzové zásobování elektrickou energií (Black out);
 • přečerpávání vody velkokapacitními čerpadly;
 • nouzové zásobování pitnou vodou;
 • zdravotní podpora;
 • nouzové zásobování humanitárním materiálem.

 
Poskytování záchranné a humanitární pomoci v zahraničí

 • specialisté potápěči – lezci;
 • kynologové;
 • specialisté na trhací práce;
 • zdravotníci;
 • specialisté Black-out .

 
II. výcvikové

 
Vstupní příprava nových příslušníků HZS

 • základní příprava pro práci v hasičských jednotkách;
 • speciální tělesná příprava;
 • chemická příprava;
 • topografická;
 • spojovací;
 • základy práva;
 • zdravotní a psychologická příprava ...

Výcvik v získávání řidičských oprávnění příslušníků HZS

 • řidičské oprávnění typu „B"„C“„D“„E“;
 • periodická školení k získání „ Povolení k řízení služebních vozidel.

 
III. odborné


Gesce a odborná příprava HZS v odbornostech

 • záchranářská kynologie;
 • výcvik potápěčů;
 • střelmistři.
   

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek

Mapa

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska