V Hlučíně se sejde zastupitelstvo města

Dne 11. prosince 2014 v 16 hodin se v kulturním domě v Hlučíně koná zasedání Zastupitelstva města Hlučína.

V programu je připraven k projednání mj. rozpočet města na r. 2015, s návrhem příjmů ve výši 203 mil. Kč a výdajů ve výši 229 mil. Kč.
Zastupitelstvo města bude rovněž rozhodovat o delegování zástupců města na valné hromady a do dozorčích rad obchodních společností, ve kterých má město majetkovou účast. Jedná se o společnosti Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o., TS Hlučín s.r.o. a Teplo Hlučín s.r.o. Ve všech třech je město jediným společníkem, tzn. má v nich 100% majetkovou účast.

Dojde také na určení členů osadních výborů a volbu jejich předsedů. Občané mají zájem o chod a řízení města a svou ochotu pomáhat mohou uplatnit také právě formou činnosti v osadních výborech. V Hlučíně jsou osadní výbory obvykle pěti nebo sedmičlenné a dosud byly zřízeny čtyři: Osadní výbor sídliště OKD, Osadní výbor Darkovičky, Osadní výbor Bobrovníky a Osadní výbor Rovniny.

Každá část města má specifické podmínky a potřeby a právě osadní výbory jsou orgánem, který spolupracuje s vedením města a upozorňuje právě na specifika ve svém území. Osadní výbory mohou předkládat zastupitelstvu a radě města návrhy týkající se rozvoje "jejich" části města a rozpočtu města. Mohou se vyjadřovat k návrhům předkládaným orgánům města k rozhodnutí a také k návrhům a připomínkám občanů. Předseda osadního výboru má právo vystoupit na zasedání zastupitelstva města. Pokud požádá o slovo, musí mu být uděleno.

Prosincové zasedání Zastupitelstva města Hlučína je zároveň posledním v roce 2014. Další je naplánováno na březen 2015.

Jarmila Harazinová
zastupující mluvčí města Hlučína

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska