Univerzita třetího věku v Hlučíně

Pro velký zájem seniorů bude Město Hlučín ve spolupráci s Vysokou školou podnikání, a.s. v Ostravě zahajovat již 5. ročník Univerzity třetího věku.

 5. ROČNÍK

UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU

Město Hlučín ve spolupráci

s Vysokou školou podnikání, a.s. v Ostravě

 

Délka studia:                         2 roky, tj. 4 semestry

Zahájení:                               březen 2016 (1. semestr)

Místo studia:                         Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín

Rozsah výuky:                       čtvrtky, 15:30 - 17:00 hod. po dobu 15 týdnů

Požadavky na účastníky:      věk 55+

Ukončení:                               certifikát o absolutoriu U3V

Obsah výuky:                        1. semestr: Počítač a já

                                               2. semestr: Cizí jazyk a já

                                               3. semestr: Právo kolem nás

                                               4. semestr: Umění kolem nás

Školné za 1 semestr:             1500,- Kč

Uchazeči s trvalým pobytem ve městě Hlučíně:

Školné hrazeno studentem: 900,- Kč/semestr; příspěvek města: 600,- Kč/semestr

Přihlášku mohou podat také uchazeči s trvalým pobytem mimo město Hlučín, avšak bez nároku na příspěvek města a za předpokladu, že kapacita nebude naplněna občany s trvalým pobytem ve městě Hlučíně. Město Hlučín hradí v plné výši pronájem učeben po dobu celého studia.

Přihlášky zašlete nebo osobně odevzdejte do 31. 12. 2015 na MěÚ Hlučín, odbor školství a kultury, Mírové náměstí 23, 748 01  Hlučín. K platbě budete vyzváni.

…………………………………..zde odstřihnout……………………………………….

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………

Datum narození:…………………………………………………………………………..

Trvalé bydliště:……………………………………………………………………………

Telefonní kontakt:………………………………………………………………………….

E-mail:………………………………………………………………………………………

Podpis:……………………………………………………………………………………..

 

 

 

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska