Ulice v Hlučíně byly propojeny - řidičům se uleví

Snadněji na frekventovanou ulici Ostravskou, po níž prochází Hlučínem hlavní silniční tah z Ostravy do Opavy, se od nynějška dostanou řidiči v Hlučíně.

Dokončeno bylo napojení z ulice U Vodárny, které významnou měrou odlehčí nedaleké křižovatce ulic Ostravská a Rovniny. Výjezd na této křižovatce se s houstnoucím provozem stal noční můrou řidičů, kteří zde mnohdy čekali dlouhé minuty na to, aby mohli vyjet.
Již v květnu 2014 proběhla mezi občany Hlučína anketa, ve které se řešení plynulosti dopravy objevilo jako jeden z tzv. TOP problémů města.  Město Hlučín zahájilo realizaci projektu propojení ulic Ostravská a U Vodárny na podzim roku 2014 a práce byly ukončeny počátkem ledna 2015. Požadavek na vytvoření propojky vzešel také z požadavku Osadního výboru Rovniny a dopravní komise města Hlučína.

Ulice U Vodárny byla v minulosti slepou ulicí a tak se nabízela možnost vybudovat v tomto místě další křižovatku - napojení na hlavní cestu, které by řidičům ulehčilo výjezd z Rovnin. V rámci rekonstrukce ulice byly tedy na obou stranách vozovky vybudovány krajnice a uprostřed trojúhelníkový dělící ostrůvek, který je po obvodu lemován zvýšenými silničními betonovými obrubníky. Povrch připojení je proveden v bezprašné úpravě. Odvodnění křižovatky je zajištěno vsakem do přilehlých silničních příkopů a částečně do stávajících uličních vpustí ulice U Vodárny. Bylo instalováno dopravní značení, které umožňuje odbočení z ulice U Vodárny na Ostravskou pouze ve směru doprava. Naopak z ulice Ostravské ve směru do Hlučína je zakázáno odbočení doleva. Aby byla zajištěna bezpečnost silničního provozu, došlo také k úpravě dopravních značek na ulici Ostravská, kde byla ve směru do Ostravy posunuta dopravní značka „konec obce“ až za propojku. Řidiči jsou tedy v tomto úseku nově povinni dodržovat stanovenou rychlost 50 km/hod.

V souvislosti s výstavbou propojky byl vybudován nový chodník na celé ulici U Vodárny tak, aby se zvýšila bezpečnost i pro chodce. Následně byla provedena oprava povrchu celé komunikace U Vodárny.

Nové propojení ulic i výstavba chodníku byly realizovány společností TS Hlučín s.r.o., pokládku povrchu zajistila společnost KARETA s. r. o. Celkové náklady na všechny tří části rekonstrukce se vyšplhaly na více než 1,6 mil. Kč. Propojka stála více než 220 tis. Kč., rekonstrukce chodníku téměř 700 tis. Kč a pokládka nového povrchu vozovky okolo 730 tis. Kč. Město realizovalo celou akci z vlastních zdrojů, na propojku a část chodníku byly vyčleněny finanční prostředky v rozpočtu Osadního výboru Rovniny.
Foto: Lukáš Vlach
 
Jarmila Harazinová
zastupující mluvčí města Hlučína
tel. 595 020 203
e-mail: harazinova@hlucin.cz

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska