Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001;

pilotní Projekt je hrazený plně ze zdrojů OP LZZ;

doba trvání: je od 1. května 2013 do 30. června 2015;

Cílem projektu je poskytnout organizační, právní i finanční pomoc dobrovolně vytvářeným svazkům obcí a měst, a to především za účelem zkvalitnění veřejné správy a snahy o její udržení co nejblíže občanům. V žádném případě se nejedná o násilné slučování obcí, ba právě naopak. Projekt podporuje zakládání svazků obcí tzv. „zdola“, na základě jejich vlastní iniciativy, vycházející z jejich potřeb a přání. V případě existující meziobecní spolupráce se pak jedná zejména o její prohloubení, a rozšíření. Svaz měst a obcí České republiky je odborným garantem projektu, který poskytuje potřebné manažerské, právní i organizační zázemí.

Uváděný projekt, který zkráceně také nazýváme „Obce sobě“, se zaměřuje na tři povinné a jednu volitelnou oblast, v nichž mohou obce a města v rámci daného území vzájemně spolupracovat. Jedná se o tyto sféry samostatné působnosti – předškolní výchova a základní školství, sociální služby, odpadové hospodářství. Čtvrtou oblast zvolí zástupci území (obvykle starostové) na základě aktuálních potřeb. Mělo by se jednat o oblast, na kterou by bylo vhodné se zaměřit buďto z důvodu její důležitosti pro další rozvoj území, či ve které jsou spatřovány největší nedostatky.

V rámci čtyř stěžejních oblastí (školství, sociální služby, odpadové hospodářství a volitelné téma) budou pracovníky projektových týmů, pod metodickým vedením Svazu měst a obcí, vypracovány základní dokumenty, které nejprve provedou deskripci současné situace v jednotlivých obcích správních obvodů obce s rozšířenou působností (v případě Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko – západ se jedná o obce náležící k ORP Kravaře) z hlediska zajišťování základních veřejných služeb. Následuje definování potřeb vyplývajících ze specifik konkrétního území s přihlédnutím k demografickému vývoji. Všechny tyto aspekty vytvoří podklady k nastínění variant meziobecní spolupráce či jejího dalšího směřování v dalších letech.

kancelář realizačního týmu: MěÚ Kravaře, Alejní 24 (Zámek Kravaře)

Další informace naleznete na oficiálních internetových stránkách: http://www.obcesobe.cz/

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska