Slavnostní svěcení kříľe

V neděli 22. dubna ve 14:30 hodin se uskuteční slavnostní průvod od kostela Panny Marie Nanebevzaté v Darkovičkách k novému pískovcovému kříľí, který bude slavnostně vysvěcen panem farářem Martinem Šmídem.


     Kříľ se nachází po pravé straně na cestě z Darkoviček při vjezdu do Hlučína. Původní kříľ, který v březnu 2000 rozmetala vichřice, pocházel z roku 1888. Tento údaj je také uveden na originálním podstavci. ®ádné bliľší informace k jeho původu ale místní lidé nemají. Především starší generace darkovičských občanů má ke kříľi nostalgický vztah, protoľe na svém místě stál od nepaměti a provázel je po celý ľivot.

     Dlouhá léta míjeli pouze podstavec kříľe, který na místě zůstal a proto se v roce 2010 rozhodli místní občané paní Lucie Matýsková a bratři Jan a Erich Bartůskovi, ľe se pokusí o obnovu kříľe. Uspořádali proto sbírku v místním kostele a vybrali peníze na jeho obnovu. Kříľ vyrobil kameník pan Konečný z Ludgeřovic. Nový kříľ je na rozdíl od původního kamenného vyroben z pískovce. Oprava stála 26 tisíc korun a celou ji pokryla sbírka.

     Slavnostní vysvěcení provede v neděli 22. dubna pan farář Martin Šmíd. Početný slavnostní průvod vyrazí ve 14:30 hodin směrem ke kříľi od kostela v Darkovičkách a nebudou v něm chybět jak starosta a místostarosta města, tak zástupci místních hasičů, sportovců FK Darkovičky, myslivců a místních občanů. Doprovázet je bude dechovka Weissovanka, která účastníkům zpříjemní celou akci.
     Po vysvěcení kříľe je pro účastníky připraveno malé občerstvení. Bezpečnost, především při pochodu průvodu po cestě a samotném svěcení, bude zajiš»ovat městská policie z Hlučína.

Ing. Miroslav Pech
tiskový mluvčí města Hlučína


Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska