Slavilo se 100. výročí vzniku Hlučínska

U příležitosti 100. výročí Hlučínska uspořádalo Sdružení obcí Hlučínska 3. února 2020 v kulturním domě v Dolním Benešově slavnostní sněm spojený s oslavou tohoto významného výročí.

Celé oslavy se od samotného počátku nesly v regionálním duchu. Hosty už při příchodu vítal folklorní soubor Srubek ze Štěpánkovic. Po slavnostním zahájení a přípitku mohli hosté zhlédnout krátký film Muzea Hlučínska s názvem „Hlučínské století“ poukazující na klíčové události uplynulých 100 let. Následovalo vystoupení Bolatických seniorek, které opět vtipnou formou připomněly specifické hlučínské nářečí. O zhodnocení Prajzské z hlediska sociologického se postarala svým vstupem doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci, která zde před několika lety prováděla výzkum na téma „Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku“.

Významnou součástí programu bylo rovněž ocenění osobností pamětní medailí Cypriána Lelka za osvětovou a kulturní činnost za přínos pro rozvoj Hlučínska. Toto ocenění ze strany Sdružení obcí Hlučínska letos získali paní Ludmila Jařabová, pan Arnošt Obrusník, Ing. Josef Barták, pan Josef Zawadský a manželé Jaroslava a Karel Klemensovi.

Pamětní list za spolupráci za přínos pro rozvoj Hlučínska se rozhodlo Sdružení obcí Hlučínska udělit doc. Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D., Mgr. Radimovi Lokočovi, Ph.D., PhDr. Jiřímu Neminářovi, doc. PhDr. Heleně Kubátové, Ph.D., Mgr. Adriánovi Czernikovi, panu Pavlovi Kocurovi, panu Rostislavovi Pečinkovi a organizacím Muzeu Hlučínska, Místní akční skupině Hlučínsko a Euroregionu Silesia - CZ. Pamětní list byl rovněž udělen Moravskoslezskému kraji a polským gminám Kietrz, Krzanowice, Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie.

Založení Gymnázia Josefa Kainara, které letos rovněž slaví 100. výročí svého vzniku, krátce připomněla jeho ředitelka PhDr. Charlotta Grenarová.

Část programu byla vyhrazena také pro zdravice hostů. K narozeninám Hlučínsku popřáli např. předseda Českomoravské konfederace odborových svazů pan Josef Středula, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo nebo děkan Hlučínského děkanátu Mgr. Pavel Kuchař.

O příjemný kulturní zážitek se svým vystoupením postaraly také folklorní soubory Vlašanky z Bohuslavic, Karmašnice z Kravař a sbor Gymnázia Josefa Kainara Hlučín. Zlatým hřebem se na samotný závěr oficiálního programu stalo vystoupení harmonikářky Hany Koskové z Bohuslavic. K závěrečné volné zábavě zahrála jako vždy výborně kapela Dolbend.

Poděkování patří moderátorovi akce doc. Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D., Muzeu Hlučínska, Kulturnímu domu Dolní Benešov, Gastrocentru Slezské univerzity v Opavě, Vřes Caffé s.r.o., Bc. Janovi Waloschkovi a Pivovaru Avar za zajištění občerstvení, účinkujícím souborům a všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na přípravách a průběhu oslav.

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska