Skanzen lidových tradic v Bolaticích

GPS:
Adresa:
ul. Svobody, Bolatice 747 23
Telefon:
+420 553 654 999
Email:
bolatice@bolatice.cz
Web:

Skanzen lidových tradic a řemesel v Bolaticích byl vybudován v roce 2002. Nachází se v blízkosti kostela, v jednom z mála dosud zachovalých příkladů tradičního vesnického stavení v 19. a na  počátku 20. století.
Je umístěn ve staveních vedle kostela, které jsou dobrým  příkladem tradičního vesnického obydlí na počátku 20. století.
Na výstavbě se podíleli ve velké míře občané Bolatic, kteří také věnovali většinu exponátů.
Návštěvníci si zde mohou prohlédnout obytné části domu (jizbu, kuchyň, místnost služky), prádelnu, stáj pro koně, chlév pro krávy, srubek (špýchar), aj.
V dalších dvou místnostech, kůlně a stodole se mohou seznámit s řemeslnými nástroji, zemědělskými stroji a nářadím, používaným v domácnosti a při práci na statku.
V areálu skanzenu se kromě prohlídek konají také kulturně společenské akce tradičního lidového charakteru.

Letní provozní doba:
červen
neděle  14:00 – 18:00 hod.

červenec - srpen
sobota a neděle  14:00 – 18:00 hod.

září
neděle  14:00 – 18:00 hod.

Zájemci o prohlídku mimo uvedenou provozní dobu, si ji mohou objednat předem
na tel. čísle 553 654 999 .

Vstupné 10,- Kč

 

Kontaktní adresa:

Obec Bolatice
Obecní úřad Bolatice
Hlučínská 3
747 23  Bolatice

Tel.: 553 654 999
Fax: 553 655 073
e-mail: bolatice@bolatice.cz
www.bolatice.cz

Kulturní akce konané každoročně ve skanzenu

Velikonoce na dědině (duben)
- ukázky vesnických lidových tradic, tradiční výroba kraslic a karabáčů, řehtaček a velikonoční výzdoby, soutěž o nejkrásnější  kraslici

Stavění májky (květen)
- kulturní akce s bohatým programem a občerstvením

Lidová vyprávění a humorné scénky ze života lidí na Hlučínsku (září)
- malá divadelní představení, zachycující život lidí na vesnici

Setkání seniorů (červenec)
- vesnické klebety u ohňa a šnapsu

Vesnická zabíjačka (listopad)
- pravé zabíjačkové hody s výrobou tradičních pokrmů, ochutnávka

Koledy ve skanzenu (prosinec)
- setkání u vánočního stromu a skleničky svařeného vína, při poslechu vánočních písní a koled

Živý Betlém (prosinec)
- divadelní představení o narození Krista

Mše svaté (v průběhu celého roku)

Koncerty dechové hudby (v průběhu celého roku)

 

Historie vzniku

Bolatický skanzen lidových tradic byl vybudován v Bolaticích na ul. Svobody (vedle kostela) ve staveních a na pozemku pana Jiřího Buriana. Skanzen se podařilo realizovat díky finanční podpoře EU z programu Sapard. Obec Bolatice získala v roce 2002 na svůj projekt „Rekonstrukce cyklostezky a podpora turistického ruchu v mikroregionu Hlučínsko“ dotaci ve výši 1,6 mil. Kč. V rámci tohoto projektu se vybudoval nejen skanzen, ale také cyklostezka do Bělé, opravily se pomníky a kapličky v Bělé, v Píšti, Hlučíně, Darkovicích, Hati a do obcí mikroregionu (17) byly instalovány lavičky a informační mapy.

Skanzen má za úkol zachytit život našich předků před padesáti a více lety, má se stát místem, kde lidé přijdou zavzpomínat na své mládí a kde se mladší generace seznámí s životem a prací našich předků. Skanzen bude i místem, kde se budou konat kulturně - společenské akce. Ve skanzenu můžete zhlédnout život na vesnici před desítkami let stará kuchyně, ložnice, prádelna, místnost služky, stáj pro koně, chlév pro krávy, srubek (špýchar), stodola vybavená starými stroji. Velmi zajímavou expozicí jsou i další dvě místnosti vybavené různými domácími potřebami a nářadím.

 

Poděkování za realizaci skanzenu lidových tradic patří všem, kteří se na jeho tvorbě podíleli či přispěli svými dary:

J. Burian, D. Theuer, R. Slivka, R. Nandzik, SDH Bolatice, zaměstnanci OÚ, A. Prchalová, F. Beneš, B. Moravcová, V. Rathaiová, A. Kolarčíková, A. Harasimová, A. Slivka, J. Kupka, V. Blokesch, J. Kramářová, R. Řehořová, E. Vilášek, Obrusniková, J. Blokeš, atd. všichni z Bolatic, ing. Kubný z Kobeřic, L. Meletzká z Kravař, Š. Gargošová z D. Benešova, J. Schlossarková z Hlučína, p. Bortlík ze Štěpánkovic, p. Fusová z Háje - Smolkova, p. Chovanec z Chvalíkovic, atd.

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Mapa

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska