Rozvoj regionu Hlučínska

Projekt je spolufinancován Moravskoslezským krajem v rámci dotačního titulu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015.

Projekt volně navazuje na projekty "Projektovým managementem k rozvoji regionu Hlučínska" a "Pokračujeme v rozvoji regionu Hlučínska" díky kterým byl podpořen rozvoj regionu prostřednictvím zaměstnankyně SOH a externí účetní. Jelikož se přijetí nové zaměstnankyně osvědčilo a mělo pozitivní dopad na zvýšení propagace regionu, zintenzivnění spolupráce zástupců SOH, zvýšení povědomí o činnostech regionu apod., rozhodlo se SOH pokračovat v realizaci projektu a schválilo zaměstnankyni SOH pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Cílem a účelem předkládaného projektu je tedy další rozvoj venkova a zvýšení kvality života regionu Hlučínska, podpora cestovního ruchu, propagace regionu navenek, podpora spolupráce jednotlivých obcí, místních společenství apod.

 

Projekt je spolufinancován Moravskoslezským krajem v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015.

                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska