Revitalizace štěrkovny by do budoucna zcela změnila Hlučínsko

Kolem dvou set pracovních míst by mělo přibýt na Hlučínsku po dobu, co bude probíhat revitalizace Hlučínského jezera. Vyplývá to z analýzy, kterou si nechal v červenci vypracovat Městský úřad Hlučín.

Po ukončení všech sanačních a rekultivačních prací by následný rozvoj oblasti přinesl další desítky pracovních míst v oblasti turistického ruchu i v údržbě celé lokality a obsluze nových vodních staveb.
Hotový projekt, který je největší v novodobé historii Hlučína a měl by přijít na 800 milionů korun, odevzdal starosta Hlučína Pavel Paschek ministerstvu průmyslu a obchodu v květnu.  Protože o něm bude rozhodovat celá vláda, obrátil se poté starosta dopisem na všechny ministry s žádostí o schůzku, aby mohl osobně objasnit význam projektu pro region. „Naposledy jsem se potkal tuto středu po zasedání vlády v Moravskoslezském kraji s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou, který byl překvapen, že už máme projekt kompletně hotov.  Zamlouval se mu,“ uvedl starosta Pavel Paschek. V minulém týdnu projekt představil také Vladimíru Špidlovi,  řediteli odboru poradců a poradkyň předsedy vlády Bohuslava Sobotky. Štěrkovnu kvůli tomu navštívil také ministr financí Andrej Babiš při své březnové návštěvě Moravskoslezského kraje. Město Hlučín věří, že vláda zařadí projekt co nejdříve do svých priorit.

Za dobře připravený ho považuje též vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Jiří Cienciala. "Podporuji všechny projekty, které přinášejí pracovní místa. Tento projekt patří mezi ty dobře připravené, které mohou mít významný přínos pro zaměstnanost v našem regionu, navíc může přinést práci jak při sanačních a rekultivačních pracích, tak poté při dalším využití a rozvoji lokality. Program, ze kterého by měl být projekt financován, bohužel ´běží´velice pomalu a schválené připravené projekty čekají velmi dlouho na realizaci. Ale věřím, že ministerstvo financí vyslyší naše opakované prosby, aby došlo k akcelerování revitalizačního programu," prohlásil Cienciala.
Cílem projektu sanace, rekultivace a revitalizace území štěrkovny Hlučín je protipovodňová ochrana zejména území Děhylova a Martinova, kam by se v případě rozvodnění řeky Opavy mohla vylít voda z Hlučínského jezera. Proto je nutné zvednout hráze nádrže a rekonstruovat technické vodní objekty.
Už při povodních v roce 1997 vznikly obrovské škody na komunikacích i na vodních stavbách. „Tehdy se přelily říční hráze na řece Opavě mezi Děhylovem a Jilešovicemi, voda se propojila s Hlučínským jezerem. Škody na majetku, který spravuje státní podnik Povodí Odry, se pohybovaly v řádech desítek milionů korun. Šlo o velmi nebezpečnou situaci. Aby se už neopakovala a řeka i Hlučínské jezero byly od sebe pro případ povodní odděleny, měly by se v uvedeném úseku říční hráze navýšit na úroveň stoleté vody s převýšením 0,5 metru. Tím nedojde ke vzájemnému ovlivňování hladin řeky i jezera v případě zvýšených, povodňových průtoků,“ informoval Čestmír Vlček z Povodí Odry.
V bývalém dobývacím prostoru se bude zároveň obnovovat dopravní infrastruktura zničená v důsledku těžby štěrkopísku.

„Projekt, který se dotkne nejen Hlučína, ale též katastrálních území Kozmic, Dobroslavic, Jilešovic a Děhylova, bude financován z prostředků Ministerstva financí ČR. Meziresortní komise pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje ho doporučila k realizaci již v roce 2008,“ doplnil vedoucí odboru městského majetku hlučínské radnice Miroslav Zmrzlík.

„Město Hlučín má v současnosti už vydaná veškerá rozhodnutí nezbytná pro realizaci stavby. Do přípravy investovalo cca 9 milionů korun ze svého rozpočtu, a to zejména na výkupy pozemků. pozemků. Náklady vynaložené státem na zpracování projektové dokumentace a související inženýrskou činnost se pohybují v řádech desítek miliónů korun,“ informovala Jiřina Kosmová, pracovnice odboru městského majetku, která měla přípravu projektu na starosti. Práce by měly od zahájení trvat tři roky.
Realizace by konečně umožnila další rozvoj významné turistické lokality, který je v současnosti omezen, protože je v záplavové zóně. „Máme v současnosti jen velmi omezené prostory, kde můžeme cokoliv dalšího postavit. Pokud by se podařilo projekt zrealizovat, otevřely by se na Hlučínské štěrkovně velké možnosti pro další rozvoj nejen našeho Sportovně rekreačního areálu, ale i pro nové podnikatelské aktivity v oblasti turistického ruchu. Umím si představit, že by na jezeře přibyly k půjčovnám lodí nebo lyžařskému vleku další vodní atrakce, že by tu vyrostl nějaký penzion a podobně,“ řekl ředitel Sportovně rekreačního areálu Petr Breitkopf.
V Hlučínské štěrkovně se těžil písek od 60. do 80. let minulého století. Při povodních v roce 1997 bylo celé území zatopeno včetně přilehlých komunikací. Další povodně, byť menšího rozsahu, se opakovaly v letech 2006 a 2007. Stát převedl stavbu vodního díla Hlučínského jezera na město Hlučín v roce 2008. Již tehdy bylo zřejmé, že bude nutné provést jak rekultivaci území, tak opatření k zabezpečení staveb na vodním díle Hlučínského jezera. V případě povodní totiž hrozí zaplavování území v okolí toku řeky Opavy a destrukce většiny objektů jezera, jakož i devastace krajiny a zhoršení již tak špatného stavu infrastruktury. Projekt počítá zejména s navýšením hrází řeky Opavy nad úroveň stoleté vody, zpevněním břehů, rekonstrukcí objektů Hlučínského jezera a s odstraněním negativních následků po těžbě štěrkopísku, tedy s obnovou krajiny, zeleně, přirozeného vodního režimu i poškozených a zničených komunikací.

 

Ivana Gračková
tisková mluvčí města Hlučína
736 281 733

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska