Radnice s Mírovým náměstím

GPS:

Radnice
První zmínka o radnici pochází z roku 1616, kdy město postihl velký požár. Shořela polovina města, mimo jiné i zámek, kostel a radnice, která stávala na jižní straně náměstí. K obnově radnice došlo roku 1618. Roku 1659 si město postavilo novou, dřevěnou radnici na východní straně náměstí, v místě, kde stojí radnice dnešní. Mnohem menší budova staré radnice byla přebudována na školu.
Při rozsáhlém požáru roku 1761 radnice do základů vyhořela a nová byla postavena o 4 roky později. V roce 1843 je připomínána jako stavba s věží.
Roku 1868 byla původní radnice zbořena a na jejím místě vystavěna nová, jejíž vzhled odpovídal dnešní podobě. Dnešní radnice je pozdně klasicistní stavba, stojící uprostřed jihovýchodní strany náměstí, vyzdobena novodobým balkónovým portikem. Součástí radnice je také vedlejší dům zv. „Zádruba“ a k němu navazující prosklená část budovy C Městského úřadu.

Mírové náměstí
Mírové náměstí o velikosti asi 85 x 115 metrů a rozlohou necelého hektaru, je obestavěno 28 domy, z nichž radnice a bývalý hotel Slezan (dnes prodejna Slezan) jsou prohlášeny kulturními památkami. Celé historické jádro města je však vymezeno na severu přibližně ulicemi Na Valech a Generála Svobody, na severovýchodě ulicí Hrnčířskou, na jihovýchodě, jihu a západě novou komunikací Ostravskou. Od roku 1992 je toto jádro prohlášeno chráněnou památkovou zónou.
 
Povrch náměstí kdysi zpevněný „kočičími hlavami“ byl roku 2005 zrekonstruován podle projektu architektů Renaty a Petra Májkových. V dlažbě náměstí jsou připomenuty již zaniklé objekty.
Jedná se o kapli sv. Jana Nepomuckého z roku 1725, která byla zbourána na začátku 2. světové války.
Také je zde připomenuta kašna zv. „Kadža“, která stávala ve středu náměstí a představovala jediný nevysychající zdroj pitné vody pro obyvatele náměstí a blízkého okolí. Byla zásobována vodou ze studní v místě nazývaném Vařešinky. Vodu přivádělo dřevěné potrubí z provrtaných dubových kmenů. Kašnu i přivaděč prý nechal postavit hrabě Rotschild jako součást vodovodu, zásobujícího vodou panský velkostatek na Opavské ulici. V 60. letech stávala v těchto místech benzínová pumpa a jímka, která sloužila jako cisterna na benzín.
V dlažbě je také viditelná stopa po hlavní silnici, ještě nedávno úhlopříčně procházející náměstím. Nově byly do dlažby vkomponovány znak města a růžice s ukazately světových stran.
 
 

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Mapa

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska