Promoce absolventů Univerzity 3. věku na FBI

V pondělí 16. června 2014 proběhly v aule VŠB-TUO promoce absolventů Univerzity 3. věku pořádané Fakultou bezpečnostního inženýrství.

Studenti převzali osvědčení o absolvování z rukou děkana fakulty.  Studium bylo zaměřeno na získávání poznatků v oblasti bezpečnosti a požární ochrany.  Výuka probíhala formou přednášek a součástí studia byly také exkurze do Dolní oblasti Vítkovic, Landek Parku, hasičského záchranného sboru, ostravského

pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu a také zájezd k přečerpávací elektrárně Dlouhé stráně v Jeseníkách.

Univerzita 3. věku umožňuje kontakt s lidmi zajímajícími se o vědu a techniku a také k navázání nových přátelství. Přitom dochází i k udržování psychické svěžesti a kvalitnímu naplnění volného času seniorů.

Od října bude zahájen nový ročník čtyřsemestrálního kurzu: Požáry, havárie, mimořádné události – zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatel. Podmínkou přijetí k tomuto typu vzdělávání je ukončené středoškolské vzdělání a věk nad 55 let. Výuka probíhá v budově fakulty v Ostravě – Výškovicích, Lumírova ulice 13. (2 semestry za 700,- Kč)

Zájemci o tento druh vzdělávání mají možnost se přihlásit až do 26. září 2014. Více informací lze získat na http://www.fbi.vsb.cz/U3V/cs/ nebo přímo na studijním oddělení na tel. čísle 597 322 824.

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska