Připravuje se učebnice přírodovědy Hlučínska

V loňském roce se Sdružení obcí Hlučínska podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí na tvorbu metodických materiálů a pracovních listů pro výuku přírodovědy a přírodopisu na Hlučínsku.

Realizace projektu „Jak na výuku EVVO na Hlučínsku?“ bude probíhat až do konce roku 2018 a jeho součástí budou aktivity jako podrobná analýza environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) na Hlučínsku s workshopem a sběr dat a průzkum lokalit pro regionální výuku EVVO. Postupně budou ve spolupráci s pedagogy a s dalšími odborníky na EVVO připravovány stěžejní výstupy projektu - metodické materiály a pracovní listy pro výuku přírodovědy a přírodopisu pro 1. i 2. stupeň základních škol zaměřené na tematické celky: geologie, říční, lesní, sídelní a zemědělská krajina. Všechny materiály budou obsahovat základní charakteristiky těchto ekosystémů se specifickým zaměřením na oblast Hlučínska (na konkrétní lokality a místa), tedy připraveny na míru pro výuku EVVO na základních školách v našem regionu.

Před samotným tiskem materiálů proběhnou workshopy k jednotlivým tematickým celkům a evaluace zvolených metod a postupů odzkoušením ve výuce na školách. V rámci závěrečné konference pak budou pedagogové z Hlučínska (koordinátoři EVVO) i veřejnost seznámeni s finálními materiály, příklady využití ve výuce apod.

Věříme, že realizací projektu vytvoříme jakýsi celkový základ a metodiku pro výuku EVVO na Hlučínsku i vhodný základ pro budoucí aktivity v této oblasti.

Mgr. Lenka Osmančíková

referentka Sdružení obcí Hlučínska

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska