Přejmenování náměstí - ano či ne?

Hlučín - O přejmenování Mírového náměstí uvaľují v Hlučíně.  Město slaví v tomto roce 750. výročí svého zaloľení a při té příleľitosti několikrát zazněl právě návrh na změnu názvu náměstí.


Hlučín - O přejmenování Mírového náměstí uvaľují v Hlučíně.  Město slaví v tomto roce 750. výročí svého zaloľení a při té příleľitosti několikrát zazněl právě návrh na změnu názvu náměstí. Jedná se o zásadní záleľitost, proto vyjde v těchto dnech  v Hlučínských novinách anketa, ve které se mohou občané k záleľitosti vyjádřit.
Navrľeny jsou názvy Přemysla Otakara II. - podle zakladatele města, Sv.Jana Nepomuckého - podle patrona kaple, která v minulosti na náměstí stála. Občané mohou také sami navrhnout jiný název nebo hlasovat pro zachování názvu  současného.
Uzávěrka ankety je 15. 6.. Její výsledek bude doplňující  informací pro rozhodnutí zastupitelstva města, do jehoľ kompetence přejmenování spadá.

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska