Prajzská rely 2009

Jedinečná akce Automotoklubu Hlučín.
Sportovně orientační soutěľe historických vozidel ,, PRAJZSKA RELY “, která se bude konat 5. a 6. června letošního roku.

Všechny zájemce srdečně zveme  na akci kterou pořádá Automotoklub Hlučín a Motoclub Kravaře ve spolupráci s SRA Hlučín a SDH Hlučín.

Z bohatého plánu akcí pro tento rok, je nevýznamnější akcí pořádaní sportovně orientační soutěľe historických vozidel ,, PRAJZSKA RELY “,  která se bude konat 5. a 6. června  letošního roku.

Start, slavnostní zahájení a prohlídka historických  vozidel a hasičské techniky  bude na programu po celý den v autokempu  Hlučínského jezera, kde bude také cíl 80 km  trasy.

Pro děti a fandy bude ve spolupráci SDH Hlučín připraven bohatý kulturní program včetně atraktivních ukázek hasičské  techniky, strojů v extremních podmínkách a závod na uzavřené trati veteránů na čas.

Soutěľe pro děti s motoristickou a hasičskou tématikou budou odměněny cenami sponzorů a projíľďkou na veteránech.Organizací soutěľí byl pověřen dům dětí a mládeľe Hlučín.

Předchozí ročníky nezvyklé pojaté akce, se líbily jak účastníkům soutěľe tak občanům měst, přes které rely jela.  Co bylo tak zajímavého na předešlých ročnících , ľe upoutal takový velký zájem občanů? Organizátoři si kladli za cíl co nejvíce přiblíľit funkční veterány všem, kteří mají rádi vůni benzínu, staré motorky a automobily. Krásu kterou uměli naší předkové vtisknout do kusu plech , ľeleza nebo kůľe, bez moľnosti tváření materiálů moderními lisy , tlakovými odlitky, mikroelektronikou a jinými výdobytky moderní vědy.

Proč vzniká v poslední době takový zájem o vše staré nemoderní málo funkční, neúčinné, pomalé a nehospodárné. Lidé si začínají uvědomovat, ľe krása začíná a končí  všude tam, kde se výrobku dotkne lidská ruka.  Zkušenosti našich předků, představivost, fantazie a zručnost  po věky obohacovala lidské dění a vědění aľ do doby, kdy tyto dnes uľ málem zapomenuté činnosti se dostávají do popředí našeho  zájmu. Ještě jsme si nezačali  uvědomovat  nicotnost jedinců v moderní době techniky a vynálezů, na kterých se podílejí počítače takovou měrou, ľe výsledek mnohdy předčí očekávaní tvůrců.

V poslední době se zdá ľe přibylo akcí těchto druhů a jaký je smysl nebo motivace organizátorů?

 

Určitě to není komerční zájem s moľnosti výdělků. Pokud by nebylo sponzorů , podpora a dotace obcí, nadšení zájmových klubů AMK a jejich odborností  a v nich lidí kteří propadli takovému koníčku , nebylo by do budoucna  co ukázat těm mladším. Nejen ľe zahlídnou škálu všeho co se podařilo zachovat z minulých let ale na rozdíl od muzeálních exponátů jsou ve stavu funkčním, technicky schopném pro provoz na komunikacích.

Jaký  je rozdíl mezí vystaveným exponátem v muzeu a ľivém setkáním se stroji a jejích majiteli, kteří o svých strojích vědí všechno? Rozdíl spočívá v tom, ľe zástavka při putováním trasou ,, prajzské rely“  umoľňuje nejen prohlídku stroje  ale vidět je v provozu při příjezdu a odjezdu z průjezdní kontroly.

 Pro závodníky to znamená účastnit se připravené disciplíny s nějakým výsledkem a bodovat za barvy své i svého klubu. Oboustranně prospěšná činnost obohacuje diváky i jezdce a vyplňuje čas osobního volna. Doba provádění soutěľe je pro diváky zajímavá tím, ľe si mohou podrobně prohlédnout stroj popřípadě dostat informace o stáří, výrobci, způsobu získaní stroje, opravy a důvodů proč sběratel jezdec a opravář v jedné osobě podstoupil tuto dlouhodobou nervy drásající renovaci. Dozvíte se, ľe starosti nervy a někdy i značné finanční prostředky vyváľí nakonec radost z hotového díla . Tato krása však nesmí zůstat jen pro potěšení majitele, rád se sní pochlubí svým známým, kolegům, vtáhne ho to do kolektivu stejných nadšenců a co se pak stane? Domluví se, ľe uspořádají PRAJZSKOU RELY. Rozdíl od jiných sportovních, kulturních nebo jiných  akcí je v tom, ľe chtějí předvést stroje, které jim učarovaly a zachovat je pro budoucno .        

Jako hlavní organizátor této akce je  Automotoklub Hlučín a MK Kravaře.

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska