Pension a velkostatek Bělá

GPS:
Adresa::
Bělá 86, Bělá ve Slezsku 747 23
Web::
http://www.pensionbela.cz
Telefon::
+420 553 663 558, +420 734 447 350
Email::
info@pensionbela.cz
Vedení::
Evžen Duda

Velkostatek Bělá ve Slezsku postavil roku 1892 britský bankéř Nathan Mayer Rothschild (1840 – 1915), první baron Rothschild. K budovám patřila půda o rozloze 53 ha, která zásobovala jadrnými i objemnými krmivy dobytek, chovaný v hospodářství velkostatku.

Po I. světové válce byl statek prodán panu Františku Svobodovi, který na něm hospodařil až do vyvlastnění v roce 1952.
Statek poté postupně převzaly Státní statek Hlučín, Státní statek Darkovice a poté ho až do roku 1989 vlastnilo JZD Bolatice.
V roce 1990 se přihlásili restituenti – potomci pana Svobody a statek jim byl r. 1992 navrácen. Od potomků rodiny Svobodových zakoupil jejich majetky v místě velkostatku pan Ladislav Trupar 1992 – 2006.
   
Od června roku 2006, kdy statek koupila společnost Duda s. r. o. se datuje jeho novodobá historie. Areál velkostatku až do tohoto roku neprošel žádnými změnami ani rekonstrukcemi a díky své socialistické historii byl značně zanedbaný a zchátralý.
Společnost Duda s. r. o. se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou. Její specializací je chov koní, ale na velkostatku jsou k vidění i jiná hospodářská zvířata. Po koupi objektu v roce 2006 se společnost Duda s. r. o. rozhodla bývalé panské sídlo zrekonstruovat, opravit a dostavět hospodářské budovy a rodinný dům, který k nim patřil. Zásadním bodem provedené rekonstrukce bylo vrátit budovám původní vzhled a zároveň zmodernizovat jejich interiér. Ve stájích byly provedeny demolice žlabů, chodeb a podlahy. Původní klenba a litinové sloupy byly uvnitř stájí zachovány. Stropy byly nově omítnuty, podlahy vybetonovány a uprostřed byla vytvořena chodba z Klinerových cihel. Do budov i stájí byla zavedena nová elektroinstalace, vodovodní řád a topení. Následovalo zhotovení boxů pro koně, kde každá jednotlivá klenba představuje jeden box. Po zhotovení boxů a dokončení rekonstrukce vznikla nádherná boxová stáj, které zůstal zachován historický vzhled. Kapacita stáje je 16 chovných koní a navíc jsou zde speciální boxy pro hřebce a klisny s hříbaty.
Obytná část budovy byla také zrekonstruována velmi citlivě. Proběhla výměna všech oken dle původní podoby stavení, byla zrealizována nová instalace topení a elektrického vedení, položeny nové podlahy i stropy, nahozeny nové omítky, upraveno podkroví a nakonec byla vyměněna i střecha. Rodinnému domu (obytné budově) byl vrácen vzhled majestátní budovy velkostatkářské šlechty a bohatých velkostatkářů.
Velmi honosně a luxusně opravená budova slouží a i nadále bude sloužit jako pension pro zahraniční a domácí klientelu.
Stodola, která byla nejvíce zdevastovaná, bude využívána jako krytá jízdárna. Odděleně v ní bude navíc prostor pro skladování objemných krmiv. Tato budova doznala zásadních změn, které byly nutné pro zachování jejího původního vzhledu. Zachovány zůstaly čelní štíty a sloupoví z cihel. V horní části byla budova zpevněna ocelovými nosníky, na něž byly navázány dřevěné vazníky s bedněním střechy. Celková plocha střechy haly činí cca 960 m2. Uvnitř vznikl ohromný prostor jak pro vzdušnou a sluncem prosvícenou jízdárnu tak i pro snadnou manipulaci s objemným krmivem.
    
Celý areál se nachází v klidném prostředí obklopeném lesy, loukami a pastvinami. Okolí areálu je členité a poskytuje ideální možnosti pro pěší turistiku, běh, cyklistiku nebo vyjížďky na koni i v kočáru.
Penzion je vybaven potřebnou sportovní výzbrojí i výstrojí k zapůjčení pro své hosty. Použití vlastního sportovního vybavení je možné a v areálu jsou uzamykatelné prostory k jeho uložení.
 
Text převzat ze stránek obce Bělá.

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Mapa

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska