Otevření víceúčelového hřiątě

Pásku víceúčelového hřiště přestřihli  v pátek dopoledne v Hlučíně starosta města Hlučína David Maňas, poslanec Parlamentu ČR Pavol Kubuš a hejtman Moravskoslezského kraje Evľen Tošenovský.

Sestřih z akce naleznete na HLUCIN.TV - (www.hlucin.tv)
Pásku víceúčelového hřiště přestřihli  v pátek dopoledne v Hlučíně starosta města Hlučína David Maňas, poslanec Parlamentu ČR Pavol Kubuš a hejtman Moravskoslezského kraje Evľen Tošenovský.
Sportovci tak dostali  k dispozici nejen hřiště, které splňuje parametry i pro pořádání oficiálních sportovních soutěľí, ale také další zázemí v podobě šaten a zpevněných ploch.
Celkové náklady na areál včetně projektové dokumentace, inľenýrských sítí a jejich přeloľek, terénních úprav, apod. činily něco přes 11 mil. Kč. Necelých 7 mil. Kč z této částky bylo uhrazeno z  dotace ze státního rozpočtu.
Ve sportovním areálu je běľecký ovál, hřiště pro míčové hry, zařízení pro skok vysoký, skok daleký, vrh koulí, aj. Správcem hřiště určilo město Základní školu Hlučín dr.Miroslava Tyrše.
Slavnostnímu otevření předcházela na hřišti Olympiáda ľáků mateřských škol.

Ing.Jarmila Harazinová
mluvčí města Hlučína
tel. 595 020 203
e-mail: harazinova@hlucin.cz

Fotografie poskytl Petr HLUBEK - profesionální fotograf
Dne 25. 4. 2008 bylo slavnostně otevřeno víceúčelové sportovní hřiště za účasti hejtmana Moravskoslezského kraje ing. Evľena Tošenovského Dr.h.c., poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ing. Pavla Kubuše, náměstka hejtmana MSK Bc. Petra Adamce a starosty Města Hlučína ing. Davida Maňase. Provozovatelem hřiště je Základní škola dr. Miroslava Tyrše v Hlučíně. Víceúčelové hřiště bude slouľit nejen ľákům škol, ale i veřejnosti. Podmínky pronájmu a provozu jsou stanoveny Provozním řádem víceúčelového sportovního hřiště. Těšíme se na všechny návštěvníky, uľivatele hřiště a přejeme jim příjemně strávený volný čas na hřišti a radost z pohybu.


Mgr. Ivana Staňková, ředitelka

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska