O 1,97 Kč za m3 vzroste vodné a stočné v Hlučíně v r. 2015

S cenou vodného a stočného patří Hlučín mezi šedesáti srovnatelnými městy a regiony z celé České republiky k těm levnějším. Mezi extrémy r. 2014, a sice 41,98 Kč/m3 v Krnově a 103,67 Kč/m3 v Táboře, zaujímá jedenáctou příčku při řazení od nejnižší ceny.

Zatímco v r. 2014 platili hlučínští občané vodné a stočné ve výši 69,90 Kč/m3, zaplatí v r. 2015 o 1,97 Kč/m3 více, tedy 71,86 Kč/m3. O ceně rozhodla rada města v rámci výkonu působnosti valné hromady společnosti.
Kalkulace je přesně daná předpisy a je možné do ní zahrnout pouze oprávněné náklady a přiměřený zisk. I ten je omezen závaznými kritérii zákona o cenách. Pro zajištění povinnosti obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury plánují Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o., na rok 2015 realizaci nezbytného rozsahu investic a oprav vodovodních a kanalizačních sítí ve výši 16,9 milionů korun. Z toho činí investice 8,3 milionů korun a opravy 8,6 milionů korun. Investice a opravy na vodovodech proběhnou v ul. Příkrá, Hrnčířská, Rovniny, Požárnická, na kanalizacích pak v ulicích Severní, Příkrá a Moravská. Další investice a opravy, kromě splátek úvěru stavby Rozšíření kanalizace Rovniny a intenzifikace ČOV Jasénky, se budou týkat studní, ČOV Bobrovníky a ČOV Jasénky.
Spotřeba vody dlouhodobě klesá, ovšem její cena roste. Zvyšují se náklady spojené s její dodávkou. Společnost Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. provozuje kolem 73 km vodovodní sítě, z toho 52 km ve městě Hlučín, 11 km v části Bobrovníky a 10 km v části Darkovičky. Pitnou vodou  zásobuje cca 14 000 obyvatel a poskytuje služby téměř třem tisícům zákazníků.
Jednotlivé lokality města jsou zásobovány z různých zdrojů pitné vody. Hlučín je z 60 % zásobován Ostravským oblastním vodovodem, který přivádí povrchovou vodu z vodní nádrže Kružberk. Zbylých 40 % je zásobeno z vlastních městských podzemních zdrojů - studny v Hlučíně. Bobrovníky jsou zásobovány  přivaděčem Kružberk. Darkovičky jsou v současné době zásobovány podzemní vodou z Darkovic.
Pro odvádění odpadních vod slouží 65 km kanalizačních stok. Větší část kanalizace je zakončena čistírnou odpadních vod, část obyvatelstva své odpadní vody likviduje pomocí bezodtokových jímek.


Foto: Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o.
Jarmila Harazinová
zastupující mluvčí města Hlučína
 

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska