Naučná stezka Landek

Vrch Landek leží nad soutokem řek Odry a Ostravice na severozápadním okraji Ostravy v katastru městských obvodů Petřkovice a Koblov.
Národní přírodní památka Landek otevřela roku 1976 přírodovědnou naučnou stezku s 9 zastávkami, charakteristikou geologickými poměry, výchozy uhelných slojí, lesními ekosystémy, florou i faunou.
Roku 1985 byla doplněna o 1. část naučné stezky hornické. 
Tato lokalita je první lokalitou na Ostravsku, kde se začalo dobývat cílevědomým těžařským způsobem. Nejvýznamnějším dolem v celé historii dobývání byl důl Anselm. V areálu NPP Landek najdeme velkou koncentraci zajímavých památek. Byly zde nalezeny pozůstatky sídliště lovců mamutů se soškou Petřkovické Venuše vytvořené z krevele, stejně tak i důkazy o použití kamenného uhlí touto skupinou. Na vrcholu kopce byly nalezeny pozůstatky dřevěných palisád slovanského hradiště. Na povrch zde vystupují produktivní karbonské vrstvy a každý se může podívat, jak takové uhlí na Slunci vypadá. Po cestách vás povede naučná stezka a navrcholu kopce i nová dřevěná rozhledna.

Hornická naučná stezka
Projekt hornické stezky byl zpracován v roce 1985. Stezka částečně probíhá souběžně s přírodovědnou stezkou a do určité míry sleduje trasu zelené značené turistické cesty po hřebenu Landeku mezi Petřkovicemi a Koblovem. Hornická stezka vede podél skalních výchozů nejstarších uhlonosných vrstev karbonského pohoří s výchozy uhelných slojí na povrch a přibližuje se některým ze zmíněných ústí starých důlních děl.
Hornická stezka má celkem 3 etapy. První etapa má navíc tzv. severní a jižní větev. Jižní větev je vedena od zastávky MHD Pod Landekem, prochází po hlavní přístupové cestě podél skalního defilé výchozů nejstarších úhlonosných vrstev karbonského pohoří s uhelnými slojemi petřkovického slojového pásma a podél zaniklých ústí štol. Tato místa však leží na soukromých pozemcích a nejsou tak veřejně přístupná. Severní větev začíná u téže zastávky MHD jako větev jižní naproti vyznačenému ústí zaniklé dědičné štoly Kleinpeter.

  • Jižní větev (začátek u hlavní orientační tabule) zpřístupňuje ze staré cesty na jižním úbočí Landeka 5 zaniklých štol a dvě jámy současně s jedinečnými výchozy karbonských hornin s uhelnými slojemi. Na konci trasy důl Masaryk I.
  • Severní větev (začíná severně od orientační tabule u kapličky naproti vyznačenému ústí zaniklé dědičné štoly Kleinpetr) vede spolu s přírodovědnou stezkou od landeckého parkového lesa a zpřístupňuje osm zaniklých jam. Je ukončena v Koblově.

Druhá etapa stezky prochází areálem hornického muzea a zahrnuje prohlídku zpřístupněných štol František a Albert a dále pak míjí ústí zaniklých štol Terezie, Štolní, Poustevník, Nový, Vilemina, Neočekávaný a Juliána, tedy úsek nejstarších dobývaných slojí v prvopočátku těžby pod Landekem. Stezka končí východním oplocením areálu.
Třetí, nejvýznamnější etapa, prochází po staré hornické cestě podél jihovýchodního svahu Landeku a představuje ono unikátní defilé karbonských hornin petřkovického a spodního hrušovského slojového pásma s tektonickými poruchami a zlomy. Začíná u východního oplocení areálu muzea, tedy tam kde končí druhá etapa. Dochované výchozy uhelných slojí na této stezce jsou dnes ojedinělé v celé Evropě. Tato oblast byla jako první na Landeku vyhlášená chráněným přírodním výtvorem již v roce 1966.


Přírodovědná naučná stezka
Původní naučná stezka přírodovědná a historická byly v roce 1990 spojeny do jediné naučné stezky a v roce 1994 byla obnovena a doplněna Ústavem ochrany přírody Ostrava. Stezka prochází po hřebenu Landeku se zastaveními u míst významných historicky, přírodovědně nebo krajinotvorně. Na těchto místech jsou umístěny informační tabule.

Více informací na stránkách Landekpark

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska