Ministr Babiš prověří projekt hlučínské štěrkovny

Projekt sanace, rekultivace a revitalizace území štěrkovny Hlučín není v této chvíli mezi vládními prioritami, ministr financí Andrej Babiš při své dnešní návštěvě Hlučínského jezera ale slíbil, že se na seznam ještě podívá. „Není to v prioritách, které schválila vláda Moravskoslezskému kraji, takže se na to musíme podívat, i na oponentury toho projektu.

A musíme to v rámci jednání s ministerstvem průmyslu probrat, zda to doporučí. Ale podle toho, co tu vidím, by to určitě mělo smysl,“ řekl Babiš. „Určitě je to tu pěknější, než v Ostravě. Ty peníze, které se utopily v lagunách, už mohly jít sem, tohle je určitě lepší projekt“ prohlásil ministr v reakci na svou předchozí návštěvu lagun Ostramo v Ostravě.  Okolí jezera se mu zdálo jako ideální prostor pro různé podnikatelské aktivity, jakmile bude revitalizace hotova.

V současnosti jsou blokované jakékoliv aktivity kolem jezera, neboť lokalita je zařazena do záplavového území. „Nepostavíme tu ani nový plot, protože na něj nedostaneme povolení,“ řekl ředitel Sportovně rekreačního areálu Hlučín Petr Breitkopf.

„Pevně věřím, že ministr Babiš skutečně seznam priorit prověří. Každopádně mu to určitě připomenu při každé příležitosti,“ prohlásila místostarostka Hlučína Blanka Kotrlová. Starostu Pavel Paschka ministerská návštěva potěšila. „Ministr se tu zdržel bezmála hodinu, takže se mu tu určitě líbilo. Doufám, že jsme mu vysvětlili, proč je projekt pro Hlučín životně důležitý,“ uvedl starosta.

 Aby Andrej Babiš na Hlučín nezapomněl, dostal na cestu hlučínské koláče, které mu moc chutnaly. „Rozdal jsem i kolegům v týmu, aby na projekt Hlučínského jezera mysleli,“ poznamenal Babiš.  

Do Hlučína ministr zavítal na závěr své dvoudenní návštěvy Moravskoslezského kraje. Seznámil se s projektem, který se dotkne nejen Hlučína, ale také katastrálních území Kozmic, Dobroslavic, Jilešovic a Děhylova. Meziresortní komise pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje ho doporučila k realizaci již v roce 2008. Jde o největší projekt v novodobé historii města, jehož prvořadým cílem je zajištění protipovodňové ochrany dotčeného území, sanace, rekultivace a revitalizace bývalého dobývacího prostoru štěrkopísku, obnova dopravní a technické infrastruktury zničené v důsledku těžby štěrkopísku. Projekt bude financován z prostředků Ministerstva financí ČR.

Město Hlučín má v současnosti už vydaná veškerá rozhodnutí nezbytná pro realizaci stavby a zpracovanou projektovou dokumentaci. Do přípravy projektu již město Hlučín investovalo cca 9 milionů korun ze svého rozpočtu, a to zejména na výkupy pozemků. Vedení města v nejbližších dnech předá podklady pro zadání veřejné zakázky Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Projektová dokumentace přišla na více než 40 milionů korun a hradila se z dotace. Realizace projektu by měla trvat od zahájení tři roky, rozpočet je na více než 800 tisíc korun. Nadlimitní zakázku bude muset schvalovat vláda.

V Hlučínské štěrkovně se těžil písek od 60. do 80. let minulého století. Při povodních v roce 1997 bylo celé území zatopeno včetně přilehlých komunikací. Další povodně, byť menšího rozsahu, se opakovaly v letech 2006 a 2007. Stát převedl stavbu vodního díla Hlučínského jezera na město Hlučín v  roce 2008. Již tehdy bylo zřejmé, že bude nutné provést jak rekultivaci území, tak opatření k zabezpečení staveb na vodním díle Hlučínského jezera. V případě povodní totiž hrozí zaplavování území v okolí toku řeky Opavy a destrukce většiny objektů jezera, jakož i devastace krajiny a zhoršení již tak špatného stavu infrastruktury. Projekt počítá zejména s navýšením hrází řeky Opavy nad úroveň stoleté vody, zpevněním břehů, rekonstrukcí objektů Hlučínského jezera a s odstraněním negativních následků po těžbě štěrkopísku, tedy s obnovou krajiny, zeleně, přirozeného vodního režimu i poškozených a zničených komunikací. 

Ivana Gračková
tisková mluvčí města Hlučín
736 281 733

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska