Městská policie Kravaře

GPS:
Adresa:
Náměstí 43, Kravaře 747 21
Telefon:
+420 553 777 900, +420 605 221 044
Email:
mestska.policie@kravare.cz
Vedení:
Bc. Libor Pospiech

Úřední hodiny: Pondělí 16:00 - 17:00

Základní úkoly Městské policie:

  • městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon
  • každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazené do městské policie (dále jen strážník) se žádostí o pomoc; strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout
  • při plnění svých úkolů spolupracuje městská policie s Policií České republiky (dále jen policie)
  • městská policie může na základě veřejnoprávní smlouvy vykonávat úkoly podle zákona i na území jiné obce nebo obcí, které jsou smluvními stranami této smlouvy

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle Zákona 553/1991 Sb. nebo jiného zákona zejména:

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
  • dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití
  • přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty
  • upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě

 

Mapa

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska