Memoriál Oldy Dvoroka 2006

Večer 20. října přivítala nově opravená klubovna ZO Hlučín – Rovniny první účastníky VI. Ročníku Memoriálu Oldy Dvoroka , závodu záchranných psů. Olda Dvorok, hlučínský rodák, zaloľil 8.9.1972 Druhou československou brigádu záchranných psů.

Večer 20. října přivítala nově opravená klubovna ZO Hlučín – Rovniny první účastníky VI. Ročníku Memoriálu Oldy Dvoroka , závodu záchranných psů. Olda Dvorok, hlučínský rodák, zaloľil 8.9.1972 Druhou československou brigádu záchranných psů.

V hlučínské oblasti se pak pravidelně konaly Krajské přebory, na kterých získávali první zkušenosti naši dnešní reprezentanti i členové pohotovostních jednotek. Po roce 1989 se centrum dění na severu Moravy přeneslo do Tovačova, kde byly lepší podmínky pro sklad materiálu a pro vícedenní soustředění, kterých se členové brigády pravidelně zúčastňují. Další změny se udály od roku 2001 v souvislosti s novým státoprávním uspořádáním naší země. Původní brigáda se rozdělila na několik částí, z nichľ Hlučín nyní spadá pod Moravskoslezský kraj, který je začleněn pod Svaz záchranných brigád kynologů ČR.

Svaz záchranných brigád kynologů České republiky vznikl v roce 1990 jako občanské sdruľení organizující zájemce o kynologickou záchrannou činnost. Je členem Českomoravské kynologické unie, vrcholného orgánu ČR, a dodrľuje její stanovy. Snaľí se úzce spolupracovat se všemi tuzemskými i zahraničními organizacemi, jejichľ posláním je záchrana lidských ľivotů a které o tuto činnost projeví zájem. Svaz rozvíjí svou činnost v rámci celé republiky nejen pro moľnost praktického pouľití, ale i pro oblast sportovního soutěľení. Vytváří podmínky pro trvalé zvyšování odborných znalostí i morálních vlastností svých členů. Koordinuje činnost záchranných brigád pro případné praktické nasazení při přírodní nebo průmyslové katastrofě a spolupracuje s IRO (International rescue organizacion)..

Čeští záchranáři se podíleli na mnoha akcích jako je vyhledávání pohřešovaných osob, které se ztratily v lese, nebo např. byla naše členka povolána k prověření domu zničeného výbuchem plynu, jiný člen prohledával budovu Liedlu, která nevydrľela nápor sněhu. O těchto akcích je většinou krátká zmínka v novinách a ty často mylně označují naše členy za policejní psovody, protoľe byli policií povoláni. Psovodi Svazu záchranných brigád kynologů se však zúčastňují i velkých misí, jako byla třeba v Turecku, Íránu a další, coľ pro ně znamená doslova riskovat ľivobytí, nebo» zatím neexistuje zákon, který by umoľnil odjezd na akci bez svolení zaměstnavatele nebo následného postihu. Většinou si psovodi musí vzít dovolenou, nebo náhradní volno.

Náš závod patří mezi jeden z nejhojněji obsazovaných, protoľe poskytuje kvalitní prověrku týmu pes-psovod. V letošním roce jsme 31 závodníkům z celé republiky připravili kromě klasických překáľek také náročné terény v bývalých továrních prostorách Vítkovic. Psovodi měli poslední moľnost sloľit zde vrcholnou zkoušku třetího stupně, jelikoľ od 1.ledna 2007 je připravován nový zkušební řád. V této náročné prověrce musí pes označit nejen různě schované osoby, ale také osoby „mrtvé“ (vzorek v podobě pachové tablety). Pro méně zkušené pejsky byl připraven terén pouze s ľivými osobami, přesto také velice náročný. O to více nás těší, ľe vítězství vydobyla naše členka Hana Pozdíšková se zlatým retrívrem Ronym. V druhé kategorii Martina Dostálová obhájila loňský úspěch druhým místem. Partnerem jí byl Atrei Synthesia (border kolie), který o den dříve splnil atesty pro vyhledávání v terénu a můľe být nasazen kdekoli v republice. Ladislav Kletenský s labradorkou Corou Canis Rescue splnil přísné limity a byla mu zapsána velmi ceněná zkouška.

Dvoudenní závod by se nemohl konat bez velké podpory členů ZO Hlučín – Rovniny. Přestoľe ve většině případů nejsou záchranáři, jsou to kynologové podporující jakoukoliv smysluplnou činnost. Jiľ po šesté dali k dispozici svou klubovnu, jejíľ rekonstrukce skončila týden před závodem a zajistili účastníkům závodu teplo, světlo, nocleh. Zvláštní poděkování pak patří „holkám“ v kuchyni, které celé tři dny krmily hladové krky. I velmi mlsný jazýček si měl z čeho vybrat.

V závěru mi dovolte poděkovat všem sponzorům, jejichľ finanční i hmotná podpora je malou náplastí na velkou dřinu a úsilí, kterou vydává nejen pes a pán, ale všichni jejich pomocníci a rodinní příslušníci. Ti musí tolerovat častou nepřítomnost svých blízkých a velmi častý výskyt špinavého oblečení, nebo» v bílých rukavičkách se toto poslání dělat nedá.Sponzoři :

  • IVATRANS CZ,s.r.o.,
  • KOS.S. velkoobchod kancelářských potřeb
  • Chovná stanice ADIA AVI
  • BEA –Psí salon
  • KAOS – KOVY s.r.o. (www.pletivo.hlucin.com)
  • GIOM
  • Město Hlučín
  • Silesia Petfoods s.r.o. (www.AcanaShop.cz)
  • Ricka Karel s.r.o.


Děkujeme. Záchranná brigáda kynologů Moravskoslezského kraje (ZBK MSK)

Článek: Jana Stará & Foto: Jana Hantkeová

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska