Kostel sv. Petra a Pavla

GPS:

Roubený orientovaný kostel sv. Petra a Pavla z roku 1730 je lidová stavba, uvnitř barokně upravená. Kostel byl až do roku 1923 filiální a patřil k farnosti Oldřišov.
V roce 1945 kostel značně utrpěl přechodem fronty, byl provizorně opraven překrytím zničeného trámoví sololitem a nátěrem. Teprve v letech 1994 - 1995 byl částečně opraven pracovníky památkové péče. Bylo vyměněno zchátralé venkovní trámoví, ošetřeno proti červotoči a zvenčí obedněno. 

V roce 2005 se přistoupilo k celkové opravě střešní konstrukce včetně výměny plechové krytiny, kterou nahradí krytina šindelová.

Kostel se stavěl v době, kdy chudá obec čítala na 200 obyvarel. Teprve za dnešní generace byl postaven v obci kostel nový, moderní, zasvěcený Ježíši Kristu - Dobrému Pastýři. Vnitřní zařízení je poněkud rustikální

Jednolodní stavba s odsazeným trojbokým presbytářem má předsíň s nízkou zvončí, téměř čtvercovou loď prolomenou obdélníkovým i dělenými okny s půlkruhovým záklenkem a k jižní straně přilehající sakristii se samostatným bočním vhodem.

Nad hřebenem presbytáře je štíhlý šestiboký sanktusník s lucernou pod jehlancovou strmou stříškou, s makovicí, orámovaným křížkem a korouhví ve tvaru kohouta. Zvonek sanktusníku má datum 1889, pozdně gotický zvon v průcelní zvonici má vlysový nápis - modlitbu. Původně tu byly zvony dva, jeden z nich však byl v době 2. světové války použit pro vojenské účely.

Původní nekryté točité schodiště na trojkřídlou tribunu (kůr) bylo po válce přebudováno na rovnoramenné a zakryto. Tribuna je ve tvaru U je zaklíněna do obvodního trámoví a podepřena vpředu čtyřmi vyřezávynými trámovými sloupy.

Ve sloupovém retabulu bohatě vyřezávaného hlavního oltáře je obraz Svaté Trojice a po stranách sochy sv. Petra a sv. Pavla z 2. poloviny 19. století. V nástavci je původní obraz Madony s dítětem a znaky Jana Rudolfa Šarovce ze Šarova a jeho manželky Roziny z Frankenberku. Šarovcové ze Šarova byli vlastníky obce (tehdy Neboštice, německý Schreibersdorf) do roku 1777.

Památka uchovává dva vzácné oltáře

V lodi jsou dva boční, rovně vyřezávané oltáře s akantovým retabulem. Vlevo je růžencový oltář s andílky a deskovým obrazem Klanění sv. Tří králů a obrazem Boha Otce v nástavci. Vpravo taktéž vyřezávaný oltář s andílky s obrazem sv. Jana Nepomuckého a obrazem sv. Anny s Pannou Marií v nástavci.

Nejpozorhodnější je přízemní kazatelna se čtyřbokým řečništěm, bohatě zdobená výřezy. Parapet má vyřezávané sochy čtyř zajímavě sedících evangelistů se spouštěnými nohami.

Zpracoval Erich Stříbný


Text citován ze stránek Římskokatolické farnosti

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Mapa

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska