Kostel sv. Floriána

GPS:

Výstavba svatostánku v Kozmicích spadá do začátku 19. století, přesněji do roku 1802, kdy byl položen základní kámen. Před tímto datem v Kozmicích nebyla ani škola a Kozmice spadaly k farnosti i školu v Bohuslavicích. Poté, co byl kostel vyzděn až po okna, přišel zákaz pokračovat ve stavbě a bylo přikázáno postavit školu. K její výstavbě byl použit materiál určený původně ke stavbě kostela.

P. Ignác Hein byl jmenován duchovním správcem v Kozmicích v listopadu 1804. V témže roce byl zřízen u kostela i hřbitov, posvěcen byl 8. ledna 1805. Následky přerušení stavby se ukázaly být hrozivými v roce 1844, kdy hrozila klenba spadnutím a kostel musel být uzavřen. Teprve do roku 1881 spadá omítnutí trámů podbitých deskami a vystavění nové sakristie s oratoří. V roce 1884 byl zvětšen hřbitov a vybudována hřbitovní zeď. Do roku 1889 spadá zakoupení nové Křížové cesty a v r. 1899 se opravily varhany i střecha. Po první světové válce, v roce 1919 získaly Kozmice samostatnou duchovní správu. Fara se začala stavět v roce 1925, do té doby bydlel P. Maxmilián Trullay ve škole. V roce 1926 se začaly konat také sbírky na stavbu nového chrámu, neboť chrám z roku 1804 byl již značně poškozen. Se stavbou se započalo v březnu 1934, chrám byl posvěcen v říjnu 1936, na svátek sv. Lukáše. Během 2. sv. války byl kostel bombardován spojeneckými letadly, neboť dík absenci věže byl pokládán za skladiště. V roce 1947 se kostel dočkal oprav a pořízení nových oken, v roce 1948 pak ozdobné malby. Za působení P. Aloise Hanzelky byl vysazen i park, který je zdobou obce do dnešních dní.

Fara z roku 1926 byla již neobyvatelná a bylo potřeba vystavět novou, blíže kostela. Byla zkolaudována roku 1958. P. Josef Gottfried se od roku 1965 zasluhoval o opravy kostela v podobě omítnutí kostela zvenčí, výměny střešní krytiny a instalace elektrického topení.

Po roce 1989 došlo k plynofikaci fary a zavedení vody do kostela. Největší úpravy okolí kostela spadají do roku 1996, kdy se pozornost věnovala dosazení parku a instalaci venkovního osvětlení. Faru od roku 1994 obývá P. Petr Šustáček.

V roce 2002 se chrám dočkal i výstavby věže. Její základy byly sice položeny už v roce 1936, ale během války se od stavby upustilo a k diskusi o dostavbě došlo teprve v polovině 90. let. Věž má čtvercový půdorys, přechází v bílou kopuli a je zakončena čtyřmetrovým irským křížem s kruhovým prstencem, v němž jsou vyznačeny čtyři symboly živlů (voda, slunce, oheň a vzduch). Do útrob kopule byly zavěšeny také nové zvony Panna Maria (660 kg) a svatá Hedvika (330 kg), které doplní starý zvon svatý Florián.

 

Citováno z: Chrámové stavby na Hlučínsku, In: Zrcadlo Hlučínska, s. 5, 11/2004.

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Mapa

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska