Kaple Nanebevzetí Panny Marie

GPS:

V roce 1880 byla u silnice v Petřkovicích postavena masivní zděná kaple, a to na pozemku, který pro stavbu darovali manželé Marie a František Lokajovi. Občané Petřkovic byli již od středověku spjati nejprve s hlučínskou a později s ludgeřovickou farností a jejich kostely. V 19. století však došlo, v důsledku důlní činnosti na místních šachtách, k prudkému nárůstu obyvatel, kteří se začali dožadovat vlastního svatostánku. Nově postavená kaple Nanebevzetí Panny Marie byla vysvěcena 15. srpna 1880.
 
Vlastní kapli tvoří hlavní loď o šířce asi 4,5 m, délce 12 m a výšce kolem 5 m. Součástí je věžní trakt, kterým se do kaple vstupuje. Střecha a věž byla pokrytá břidlicí. Původní dřevěný strop v kapli, byl později nahrazen klenbou s omítkou. V horní části věže se nacházel malý zvon ručně ovládaný, nahrazený v roce 1996 novým elektrickým zvonem, pojmenovaným „Panna Marie Nanebevzatá“. Na velmi malém balkónku uvnitř, v zadní části lodě, se nachází malé harmonium, které nahradilo původní nefunkční stroj.
 
Kaple prošla během let řadou oprav. V roce 1957 byl proveden nový nástřik venkovní fasády a v roce 1960 nainstalován před kaplí kamenný kříž, pocházející z roku 1898. Původně stával naproti dnešní lékárny na druhé straně cesty a nahradil původní dřevěný kříž (dílo Leonarda Urbančíka z Ludgeřovic), který byl již značně ztrouchnivělý.
K největším stavebním úpravám došlo v roce 1975, kdy byla položena nová mramorová podlaha, byly opraveny vnitřní omítky a celý interiér nově vymalován. Do kaple byly navíc dodány lavice pro 36 osob. Původní oltář „Panny Marie“ byl ve velmi špatném stavu. Byl proto nahrazen obnoveným oltářem sv. Barborky, který po mnoho let stával v cechovním sále jámy Anselm v Petřkovicích. Tento oltář sv. Barborky musel být z šachty v roce 1953 odstraněn a po opravě v roce 1955 byl umístěn v ludgeřovickém kostele.
V roce 1981 byla provedena generální oprava venkovní části kaple, včetně oplechování, střešní krytiny a fasády. Vnitřek kaple byl opět v roce 1987 vymalován.
 
V letech 2001 – 2009 prošla kaple rozsáhlou generální opravou, včetně izolace. Nově opravena byla venkovní i vnitřní omítka, kamenný sokl, byla vyměněna střešní krytina a rekonstruován kříž u kaple. Došlo také na opravu chodníku a položení nové dlažby, výměně  dvou oken nad vchodem a opatření mříží z důvodů větrání. Závěrečnou prací bylo zhotovení krásného plotu uměleckým kovářem v roce 2009.
 
Kaple Nanebevzetí Panny Marie právem patří mezi dominanty Petřkovic.
 

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Mapa

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska