Hlučínští zastupitelé zakázali hazard na území města

Plošný zákaz hazardu na území celého města dnes schválili zastupitelé Hlučína na svém zasedání. Nová městská vyhláška, pro kterou hlasovalo 11 zastupitelů z 19 přítomných, začne platit 1. července 2015. Neznamená to ale, že tímto datem zmizí z Hlučína všechny herny. Ubývat budou podle termínů, do kterých mají vydána povolení, část z nich by tím pádem měla skončit v závěru letošního roku.

Rozpočet města Hlučín přijde zákazem heren postupně zhruba o 5 milionů korun ročně, které odváděli provozovatelé heren ve formě poplatků. Podle radních, kteří vyhlášku jednomyslně navrhli, je to ale malá daň zato, že se podaří omezit negativní jevy provázející gamblerství.

„Samozřejmě, že jsme v radě města zvažovali i nepříjemný ekonomický dopad plošného zákazu hazardu pro Hlučín a rozhodování vůbec nebylo jednoduchá. Přesto bylo nakonec jednoznačné, protože zničené rodiny jsou silnějším argumentem než ekonomika,“ řekl starosta Hlučína Pavel Paschek.

„Když město dostane na poplatcích z hazardu v Hlučíně celkem 5 milionů korun, kolik musí získat z výherních automatů jejich provozovatelé, aby se jim to vyplatilo? Kolik tedy lidé musejí do automatů naházet celkem peněz?“ argumentovala místostarostka Blanka Kotrlová s tím, že ona částka musí být neuvěřitelně vysoká a tudíž má jistě velmi neblahé dopady na občany města. Podle Blanky Kotrlové bude město hledat jiné možnosti, jak výpadek v rozpočtu nahradit.  Jako dostatečný místostarostka nevnímá ani argument, že lidé zaměstnaní v hernách přijdou o práci. „Ve většině heren je zároveň restaurace nebo bar či kavárna, takže by neměl být důvod rušit pracovní pozice.  Já chápu, že podnikatele tím můžeme naštvat a nijak mě to netěší. Věřím ale, že najdou uplatnění v jiném odvětví a nejvíce právě v hostinské činnosti,“ doplnila Kotrlová.

„I dříve restaurace a hospody fungovaly, i když v nich nebyl žádný výherní automat,“ dodal starosta.
S návrhem vyhlášky nesouhlasili opoziční zastupitelé, v diskuzi František Košař a Pavol Kubuš navrhovali počkat s řešením hazardu v Hlučíně na novou legislativu, která by měla ztížit podmínky pro provoz heren mimo jiné i dalším zvýšením zdanění. Jednání zastupitelstva se zúčastnili i provozovatelé videoterminálů a výherních automatů, kteří také protestovali proti jejímu přijetí.

V Hlučíně funguje celkem patnáct provozoven s loterijními hrami.  Je v nich 73 videoterminálů, jež povoluje ministerstvo financí, a 26 výherních hracích automatů s povolením města Hlučín. Ta jsou platná do konce roku 2015, kdy budou muset provozovatelé ukončit užívání automatů. Jakmile vyhláška vyjde, zašle jí město Hlučín ministerstvu financí, které by poté už také nemělo pro videoterminály vydávat nová povolení či prodlužovat ta stávající.  Prvním devíti videoterminálům skončí povolení letos, další by měly ubývat postupně každým rokem až do roku 2019.

Už od roku 2012 je v Hlučíně městkou vyhláškou omezen provoz loterijních zařízení časově, provozovat loterijní zařízení je možné od 10 do 22 hodin. Důvodem regulace byly opakované stížnosti či žádosti některých občanů, především z bytových domů umístěných v blízkosti heren, kvůli rušení nočního klidu. Jak ale potvrzuje ředitel Městské policie Hlučín Luděk Olšovský, problémy s hernami jsou i nadále. „Nejčastěji řešíme potíže s hernami v samotném centru města v ulici Pode Zdí. Provoz hracích zařízení je sice časově omezen, ale v hernách se schází a poté setrvává určitá sorta lidí, a ti pak v noci opakovaně ruší noční klid, a to zejména v letních měsících,“ uvedl Luděk Olšovský.

Vyhlášku přivítal ředitel Charity Hlučín Lukáš Volný. „Plošný zákaz automatů mě velmi potěšil. „Argumenty, které provoz výherních automatů hájí kvůli ekonomickému profitu pro rozpočet města, nejsou na místě. Jejich zastánci totiž často spoléhají na to, že náklady spojené s řešením nejrůznějších sociálně patologických jevů, které tato zábava přináší, se nedají přesně spočítat. Pokud bychom však vzali v úvahu dopad do systému veřejného zdravotního pojištění a sociálních dávek, náklady na činnost policejních orgánů, zřejmě bychom se shodli s odborníky na tuto problematiku, že i z ekonomického pohledu musíme dát hernám znaménko záporné. Také úvahy o svobodě jednotlivce naložit se svým životem po libosti kulhají, pokud vezmeme v potaz rozvrácené rodiny a negativní vliv heren na celkovou kriminalitu v jejich okolí,“ uvedl Lukáš Volný.

Právě pracovníci Charity Hlučín se podle jeho slov často setkávají s mnoha lidmi, kteří se dostali až na samý okraj společnosti i kvůli gamblerství. „Závislost na automatech - to není jen osamělá osoba sedící v přítmí herny a roboticky vhazující mince do příslušného otvoru automatu. To jsou také rodinní příslušníci, partneři, děti. Příběhy, se kterými jsme se v naší praxi setkali, jsou skutečně odstrašující,“ řekl ředitel charity.

Ivana Gračková
tisková mluvčí města Hlučín
736 281 733

 

 

Příběh z Charity Hlučín, jak jej zaznamenal ředitel Charity Hlučín Lukáš Volný

Paní Jana (osoba je skutečná, konkrétní, i když jméno je samozřejmě fiktivní) si přišla v závěru loňského roku pro radu do naší bezplatné poradny. Je nešťastná a bezradná. Její muž propadl patologickému hráčství.  Že rodina nefunguje, jak má, protože manžel tráví každou volnou chvíli v herně, se ve světle obrovského finančního zadlužení jeví jako poměrně malý problém. Gamblerství, kterému její muž propadl, je již od roku 1992 zařazeno v Mezinárodní klasifikaci nemocí mezi „návykovými a impulzními poruchami“. V naší republice byla diagnóza patologického hráčství zavedena v roce 1994. V důsledku tedy nejde o závislost v pravém slova smyslu, ale o duševní poruchu.

Ale zpět k paní Janě a jejímu životnímu příběhu. Zpočátku si nedokázala připustit, že by se zrovna její muž mohl stát gamblerem. Občas dokonce zpočátku přinesl nějaký ten dárek jí nebo i dětem, aby vynahradil svou absenci doma. Ale postupně se začal rodině stále více vzdalovat. Přestávaly fungovat rodinné vztahy, z řeči mezi řádky vyplynulo, že intimní život manželů dávno vyhasl, stejně jako vzájemná důvěra. A pak to šlo až příliš rychle. Manželovy výdělky nestačily krýt jeho potřeby. Začal si půjčovat na mnoha různých místech. Samozřejmě dluhy nesplácel. Přitom dluhy manželovy nejsou jen jeho, ale celé jeho rodiny. Čím déle paní Jana, z bývalé lásky, odkládá řešení, tím hůře jí pak bude možné účinně pomoci. Osud paní Jany i jejich dětí je tak dnes velmi nejistý. Manžela a otce již prakticky ztratili, či spíše on se jim ztratil. Jen těžko budou bojovat s nezaviněnými dluhy. A i když nakonec za pomoci řady institucí a odborníků uspějí, jejich život bude navždy poznamenán.

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska