Hlučínský smíšený sbor

GPS:
Adresa:
Kulturní dům, Ostravská 18, Hlučín 748 01
Telefon:
+420 605 843 325
Vedení:
Mgr. Barbora Bortlová

Hlučínský smíšený sbor (HSS) je sborové těleso, čítající 20 - 22 členů, které rozdává radost svými vystoupeními v průběhu celého roku.

Sbor byl založen před více než deseti lety, v r. 1998, pod vedením sbormistryně Jany Hruškové, tehdejší učitelky zpěvu v ZUŠ Hlučín. Následně v čele sboru stála paní Anna Tošerová z Kobeřic a v současné době sbor již pátý rok vede sbormistryně Mgr.Barbora Bortlová. Pod jejich vedením sbor nastudoval jak skladby starých mistrů - slavnostní mše či oratoria, tak i skladby současných autorů. Zpestřením repertoáru jsou lidové písně či vánoční koledy.

Po celou dobu svého působení HSS úzce spolupracuje se Základní uměleckou školou Pavla Josefa Vejvanovského Hlučín a Kulturním centrem Hlučín. Pěvecký sbor v průběhu velkých velikonočních, vánočních a novoročních koncertů doprovází „Komorní orchestr Vejvanovský“ při ZUŠ Hlučín, doplněný o sólisty Janáčkovy filharmonie Ostrava; sólové party se sborem zpívají buď členové sboru, učitelé ZUŠ nebo také sólisté Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě nebo Slezského divadla v Opavě. Sbor vystupuje za doprovodu klavíru či varhan, část repertoáru sbor zpívá „a capella“ (bez doprovodu hudebních nástrojů).

Úspěšná byla zahraniční vystoupení sboru v polských Rudách (Mozartova Missa Nr. 14, C dur-Korunovační) v rámci tzv. „Prajzské pouti“a ve slovenských Rajeckých Teplicích při příležitosti oslav vysvěcení tamějšího chrámu, stejně jako vystoupení na IX. ročníku festivalu pěveckých sborů „Moravskotřebovské arkády“, či vystoupení u příležitosti 100. výročí narození mistra Eduarda Hakena na Mezinárodním festivalu pěveckých sborů BAŠKA 2010.

V kulturním životě města Hlučína a regionu Hlučínska má Hlučínský smíšený sbor své nezastupitelné místo.


Zkoušky sboru - každé úterý v Kulturním domě v Hlučíně v 17:00 hodin.

Sbormistryně: Mgr. Barbora Bortlová, tel.: +420 605 843 325

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek

Mapa

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska