Hlučín má nový územní plán

Nový územní plán vydali zastupitelé Hlučína na svém jednání v úterý 21. února. Řadě soukromých vlastníků stavebních pozemků to umožní žádat na příslušných úřadech povolení pro výstavbu nových rodinných domů. Nové stavební parcely přibyly zejména v okrajových částech města vesměs v lokalitách navazujících na současnou rodinnou zástavbu.

Nový územní plán neumožní výstavbu žádného dalšího velkého supermarketu v centru města, což se stalo na zasedání hlavním předmětem diskuze; prostory pro vybudování větších prodejních ploch nad 2 tisíce metrů čtverečních jsou vyčleněny mimo historickou část města. Dlouhodobě má v Hlučíně zájem o výstavbu svých prodejních prostor řetězec Kaufland. Současné vedení města je ale proti, protože v Hlučíně je aktuálně sedm supermarketů, v dojezdové vzdálenosti do 10 kilometrů jsou velkokapacitní prodejní prostory v Ostravě, Porubě, Opavě. Podle názoru radních je proto nový hypermarket ve čtrnáctitisícovém Hlučíně zbytečný. Část opozičních zastupitelů s podporou některých občanů prosazují výstavbu Kauflandu v konkrétní lokalitě u historického centra města vedle kasáren.

„Navrhuji, abychom dnes odložili schválení územního plánu a jednali o výstavbě Kauflandu,“ žádal opoziční zastupitel Pavel Kubuš. Odložit vydání územního plánu a změnit podmínky pro výstavbu v lokalitách občanské vybavenosti, aby se tam mohl budovat i velkoplošné prodejní objekty o rozměrech nad 2 tisíce metrů čtverečních, požadoval také opoziční zastupitel Alfons Laňka.

Koaliční zastupitelé takový návrh odmítli.   

„Našim zájmem je udržet v Hlučíně, zejména v historickém centru, drobné živnostníky, kteří svými prodejnami a provozovnami oživují ulice. Nechceme vybydlené centrum, jako se to stalo v jiných městech po vybudování hypermarketů v jejich centrech. Cílem je dále vytvářet z Hlučína příjemné místo pro bydlení, chceme hlavně podporovat výstavbu dalších rodinných domů, ne výstavbu dalších obrovských krabic,“ řekl radní Rudolf Gogolín.

„Volby byly referendem občanů. Občané města před komunálními volbami věděli, kdo je pro Kaufland a kdo je proti. Členové hnutí Občané pro Hlučín od začátku tvrdili, že ve městě Kaufland nechtějí. A dostali nejvyšší počet hlasů. Tím lidé v Hlučíně jasně vyjádřili svůj názor,“ řekl jeden z hlučínských nestorů, předseda osadního výboru sídliště OKD Miroslav Kosík. 

Otevřeným dopisem se na zastupitele obrátili Petr Baloušek a René Baloušek, majitelé firmy Baloušek, jednoho z největších zaměstnavatelů v Hlučíně.
„Rádi bychom vytvořili v naší společnosti integrovanou teritoriální investici s dopadem na místní poměry, zejména ve zvýšení zaměstnanosti a uplatnitelnosti hlučínských obyvatel… Věříme, že již tolik zmiňovaný územní plán nelze donekonečna připomínkovat, a tím neustále blokovat záměry všech majitelů pozemků a nemovitostí, jejichž majetková práva jsou tímto pořád potlačována… Vyzýváme vás k ukončení dlouhodobých sporů. Podpořte jako jeden celek dnešní projednávaný územní plán, a tím posuňte rozvoj města o krok,“ napsali v otevřeném dopise zastupitelům bratři Balouškové.    

Územní plán zastupitelé Hlučína nakonec schválili poměrem hlasů 13 pro, 5 proti, 3 se zdrželi hlasování.

„Územní plán je živý dokument, takže jeho schválení vůbec nevylučuje další jednání o jeho změnách,“ řekl starosta Hlučína Pavel Paschek.

„Proces schvalování územního plánu má striktně dána pravidla. Občané, majitelé pozemků a nemovitostí, dotčené firmy mohou podávat své námitky a návrhy do přesně stanovené doby, není možné je přijímat donekonečna. Každou námitku totiž musí pokaždé projednat a vyjádřit se k ní dotčené orgány,“ vysvětlil Martin Kuchař z odboru výstavby Městského úřadu Hlučín. Dotčených orgánů je celkem osmnáct, například některé odbory Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, ministerstvo životního prostředí, ministerstvo dopravy, Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Krajská hygienická stanice MSK, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Státní energetická inspekce, Státní veterinární správa, ministerstvo obrany, Záchranný útvar HZS ČR, některé odbory Městského úřadu Hlučín, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj.
„Už v současnosti máme několik požadavků od občanů na změny v územním plánu, které budou předmětem projednání na některém z dalších zasedání zastupitelstva. Územní plán je strategický dokument, který má určovat směr rozvoje města a měl by se přizpůsobovat aktuálním potřebám jeho obyvatel,“ doplnil Martin Kuchař.

O vypracování nového územního plánu rozhodli zastupitelé v roce 2011, protože předchozí územní plán z roku 2004 už neodpovídal aktuálním potřebám města a postupně prodělal mnoho změn. Připravovaný územní plán rozšíří lokality určené pro výstavbu nových rodinných domů zejména v okrajových částech města, v Darkovičkách a Bobrovníkách. Vyčleňuje také území pro budoucí řešení dopravní situace a výstavbu západního a severního obchvatu města. Obchvaty by měly v budoucnu odvést část dopravy mimo centrum Hlučína a odlehčit frekventované dopravě na silnici I/56, která prochází středem města.

 

Ivana Gračková
tisková mluvčí města Hlučín
736 281 733

 

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska