Hájovna Křeménky

GPS:

Historie hájovny Křeménky

Roku 1901 byla v lesíku Křeménky postavena dřevěná hájovna, která měla sloužit pruskému císaři Vilému II. k odpočinku a ke svačině po dobu konání honů. Císař Vilém však hájovnu málo využil. V okolí Bolatic měl dvě bažantnice. Velká se jmenovala Marx Fasamerie a byla na Albertovci. Druhá malá byla v lesíku Křeménky, jihozápadně od Bolatic.

Této malé bažantnice a její dřevěné hájovny později více používal pruský kníže Eduard Lichnovský, který měl v blízké Chuchelné zámeček jako letní sídlo. Nyní je v tomto objektu rehabilitační ústav, kde se léčí nemoci pohybového ústrojí. Toto lékařské zařízení je součástí rehabilitačního ústavu v Hrabyni, což je asi 15 km severozápadně od Ostravy.

Pruský kníže Eduard Lichnovský byl za svého mládí významným diplomatem německého Pruska v Anglii. Když skončila jeho diplomatická služba, odstěhoval se do Chuchelné, krásné vesnice uprostřed lesů, která je na polské hranici.

V bolatickém lesíku už stála dřevěná myslivna, postavená v roce 1901 Vilémem II. Hájovna nyní patřila knížeti Eduardu Lichnovskému. Ten jí využil k tomu, aby mu a jeho hostům a přátelům sloužila při honech na bažanty. Sem byli před honem vypouštěni bažanti, kteří byli odchytáváni v širokém okolí na pozemcích, které patřily Lichnovskému. Kníže zval na hony jen urozené lovce. Podle vyprávění starých účastníků honů, se kterými jsem po příchodu do Bolatic (v r. 1945) mluvil, to bylo 16 loveckých hostů, kteří měli k dispozici Leibjägry kohoutů a mnoho drobné zvěře, zajíců a divokých králíků.

Potom nasedlo panstvo do kočárů a odjeli přes Bolatice do 6 km vzdálené Chuchelné. Před zámkem už byl připraven výřad, hořely ohně a za slavnostních fanfár byl hon ukončen.

 

Text:  Bohumil Složil

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek

Mapa

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska