Festival přeshraniční kultury

CZ.3.22/3.3.04/12.03303

Projekt volně navazuje na projekty „Partnerstvím k poznávání regionu“, reg. č. CZ.3.22/3.3.04/11.02632, „Na kole bez hranic“. reg. č. CZ.3.22/3.3.04/11.02633 a „Partnerstvím k propagaci regionu“, reg. č. CZ.3.22/3.3.04/12.02962, jejichž obsahem bylo zejména vydání společných propagačních materiálů regionu Hlučínska a polských gmin Kietrz, Krzanowice, Kryzanowice a které jsou realizovány v období 2011 – 2012.

Realizace projektu se bude skládat ze dvou hlavních aktivit:

  1. Příprava a zpracování společného zpěvníku
    Aktivita předtavuje sběr informací a podkladů, přípravu, grafické zpracování a vydání společného česko-polského zpěvníku obou příhraničních oblastí. Zpěvník bude mít podobu knihy s cca 200 stranami v celkovém nákladu 1500 ks, která bude kromě společných úvodních informací o regionech a předmluvě v českém i polském jazyce obsahovat jednotlivé tradiční písně a popěvky z regionu, ve většině případech doplněné o notové zápisy. Distribuce zpevníku bude probíhat prostřednictvím partnerů projektu do jednotlivých obcí, škol, knihoven a informačních center, druhotně pro prezentaci na veletrzích, výstavách, apod.
  2. Uspořádání a společná účast na 2 kulturních akcích - Festivalech přeshraniční kultur
    Druhou aktivitou je uspořádání a účast partnerů na 2 Festivalech přeshraniční kultury česko-polského regionu. Jeden festival proběhne na českém území v městě Hlučíně v červenci 2013 a druhý festival proběhne na polském území v městě Krzanowice v srpnu 2013.
    Každá z obou akcí bude mít podobu venkovního jednodenního Festivalu přeshraniční kultury, na které vystoupí kulturní, folklórní a jiné zájmové spolky a sdružení z celého regionu obou příhraničních oblastí, celkem cca 400 účinkujících, kteří zde tancem, zpěvem, hudebním či slovním přednesem předvedou divákům to nejlepší z tradičních kulturních vystoupení jednotlivých oblastí Hlučínska a gmin Kietrz, Krzanowice a Krzyzanowice. Součástí tohoto festivalu bude také Jarmark tradičních i netradičních řemesel (koláče, peníky, cukrovinky, paličkářství, vyšívačky, uzlíkářství, krajkářky, košíkářství, keramika, malování na textil, vitráže, výroba hraček, metlí a košťat, sušené květiny, med a medovina, atd.), na kterém si mohou návštěvníci zakoupit některý z tradičních výrobků.
    Oba festivaly budou fotograficky i filmově zdokumentovány a budou tak uchovány tradice a zvyky regionu pro další generace.

 

Projekt je realizován za finanční podpory z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013.

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska