Farní budova

GPS:

Farní budova Římskokatolické církve se nachází v Hlučíně na ulici Farní č. 7, v těsném sousedství kostela sv. Jana Křtitele v centru města. Jedná se o kulturní památku, prohlášenou 4. března 2008.
Budova farnosti byla postavena v roce 1781 na základech původní farní budovy, která již nevyhovovala svou velikostí. Objekt je klasicistní, postavený patrně na renesančních základech. Dokladem je původní sklepení klenuté valenou klenbou v levé části stavby. K původnímu objektu bylo přistaveno další křídlo kolem roku 1920. Budova je dvoupodlažní, podsklepená s valbovou střechou pokrytou eternitem. Fasáda je dělena deseti okenními otvory členěnými do tvaru latinského kříže. Fasáda je zdobena meziokenními lisenami, ukončenými pod  profilovanou korunní římsou. Okna jsou ve starší části lemována bohatě profilovanými šambránami s klenákem. Ve fasádě mladšího objektu je půlválcovitý výklenek - nika, kde byla původně vsazena socha Imaculaty. Nad ní je ornament zdobený kapkami a eliptické větrací okénko půdního prostoru s mřížovitým členěním. Komíny jsou novodobé z bílých cihel. Boční fasáda je rozdělena třemi slepými okny, s architektonickým členěním jako fasáda hlavní.
 

Mapa

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska