Dohoda mezi městem Hlučín a Dětským rančem Hlučín je podepsána

Dohoda mezi městem Hlučín a Dětským rančem Hlučín je ode dneška podepsána. Město vyšlo vstříc žádosti ranče o zrušení zástavního práva na jezdeckou halu. To v budoucnu ranči umožní žádat dotace z veřejných zdrojů například na její opravu. Podmínkou zrušení zástavního práva bylo odpuštění dluhu 3,5 milionu korun, který měl Dětský ranč Hlučín vůči městu.

Tvořilo ho penále a pokuta za pozdní splacení půjčky ve výši 700 tisíc korun, kterou město poskytlo ranči v roce 2006. Splacena měla být v roce 2008, ranč ji ovšem splácel s různými přestávkami deset let. Úhrada příslušenství by ale byla pro spolek, který nabízí jízdy na konících i dětem s různými typy postižení, pravděpodobně likvidační. Proto se zastupitelé přiklonili k tomu dluh ranči odpustit, což odsouhlasili jednohlasně napříč politickým spektrem na svém zasedání v úterý 9. května.
Město navíc prodloužilo ranči nájemní smlouvu na pozemky do roku 2035. Vyjmuty jsou z ní pouze ty pozemky, kterých se dotkne projekt sanace Hlučínského jezera. Dětskému ranči by tak už nic nemělo bránit čerpat dotace z veřejných zdrojů.
Dětský ranč Hlučín se naopak v dohodě zavázal, že v případě ukončení své činnosti pozemek vyklidí a vrátí v původním stavu, pokud se s městem nedohodne jinak, a nebude požadovat náhradu za jejich případné zhodnocení. Nová dohoda umožňuje navíc Dětskému ranči využívat pozemky i k drobné komerční činnosti, nově teď může ranč ve svém zařízení vybudovaném na pozemcích města vybírat vstupné nebo platby za rekondiční jízdu na koni, výuku ježdění, vyjížďky, za ustájení soukromých koní, či za půldenní pobyty dětí na ranči.  
Obdobnou dohodu město nabízelo Dětskému ranči Hlučín již začátkem letošního roku. Na březnovém zasedání zastupitelstva ji ale předseda spolku Josef Dudek odmítl. Jednání mezi městem a Dětským rančem Hlučín negativně poznamenala petice za záchranu ranče, kterou v březnu iniciovala skupina občanů v čele s Drahomírem Stankem. Autoři petice mimo jiné požadovali, aby město prodalo za zvýhodněnou cenu Dětskému ranči své strategické pozemky u Hlučínského jezera, na kterých ranč hospodaří. Argumentovali tím, že bez vlastnictví pozemků se ranč nemůže dále rozvíjet, protože nedosáhne na dotace. Vedení města opakovaně upozorňovalo autory, že v petici šíří lživé informace.
„Jsme rádi, že se navzdory atmosféře rozjitřené lživou peticí podařilo dohodu uzavřít. Věříme, že dohoda, jejíž součástí je i prodloužení nájemního vztahu na pozemky, umožní další rozvoj Dětského ranč Hlučín, který považujeme za užitečné a smysluplné zařízení,“ řekl starosta Hlučína Pavel Paschek.   

 

Ivana Gračková
tisková mluvčí města Hlučín
736 281 733
ivanagrackova@email.cz

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska