DĚKUJEME!

Do hlučínských slavností jsme byli vtaľeni všichni. Hledali jsme znak pro oslavy, fotili jsme kaľdý den ľivot v našem městě, sbírali jsme zla»áky a vydali jsme se na přátelskou výpravu k našim sousedům do polského Namyslowa.

Na závěr dvoudenních oslav bych ráda připojila poděkování.

Letošní významné dva dny 15. a 16. září se nezapomenutelně zapsaly do dějin našeho města. Ač jsme slavili pouze dva dny, přípravy se táhnou jiľ více neľ rok. Od rekonstrukce našeho náměstí, přes pečlivé monitorování veškerých událostí našeho města aľ k samotným přípravám na naše slavnosti.

Do hlučínských slavností jsme byli vtaľeni všichni. Hledali jsme znak pro oslavy, fotili jsme kaľdý den ľivot v našem městě, sbírali jsme zla»áky a vydali jsme se na přátelskou výpravu k našim sousedům do polského Namyslowa. Poznali jsme spoustu nových přátel, navázali jsme nové vztahy a hlavně jsme se všichni spojili a vytvořili jsme nádhernou atmosféru oslav 750 let zaloľení města Hlučína.

Všechno však má své základy a to i v našem případě. Neskutečný dík a obdiv patří zejména organizátorům celé akce. V čele jim stál pan **Zdeněk Kačor**, jehoľ odhodlání, fantazie a nadšení byly motorem pro všechny. Poděkování patří tímto i zaměstnancům kulturního centra, informačního centra, městské knihovny, sportovně rekreačního areálu.
Oporou nám rovněľ byl pan starosta **Petr Adamec**. Hlučín je opět významější, protoľe má ve svém čele člověka, který dokáľe vystupovat, spolupracovat s náma i se zahraničnimi kolegy. Jeho projevy mají vľdy povzbudivý a přátelský náboj.

Dále děkuji našim partnerským městům a také spolubojovníkům z polského Namyslowa. Právě v pátek mohli i obyvatelé Hlučína vidět, ľe se dokáľeme bavit i bojovat zároveň. Zlatý pohár jsme podruhé vybojovali pro město Hlučín, ale na vzájemných vztazích se to nijak nepodepsalo. Těšíme se na další setkání!

Poznámka: Nepodařilo se mi zajistit focení soutěľního klání. Kdo by měl nějaké fotky, a» se mi ozve a podělí se o ně i s ostatníma. Díky... (info@hlucin.com)

Poděkování zkrátka patří kaľdému kdo se jakkoliv zúčastnil letošních oslav. DĚKUJI!

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska