Defenestrace v Píąti - Novinky.cz

Obětí šikany a hlavními aktéry podivné hry na defenestraci se stali dva devá»áci z vesnické Základní školy v Píšti na Opavsku. Spoluľáci je vyhodili z okna v přízemí a přitom si vše nahrávali jako videosekvenci na mobilní telefony.

Obětí šikany a hlavními aktéry podivné hry na defenestraci se stali dva devá»áci z vesnické Základní školy v Píšti na Opavsku. Spoluľáci je vyhodili z okna v přízemí a přitom si vše nahrávali jako videosekvenci na mobilní telefony.

27.9. 2006 05:56

OPAVA - Podle dosavadního vyšetřování asi sedm devá»áků chytilo ve čtvrtek dva spoluľáky a nesli je k oknu ve třídě v přízemí. Ostatní jen mlčky přihlíľeli nebo si hru na defenestraci, jak si ji sami nazvali, začali jako adrenalinovou reality show natáčet na mobilní telefony.

Oběti se nejprve smály, ale na parapetní římse se začaly aktivně bránit, kopat kolem sebe a volat o pomoc. Nepomohlo jim to. Takto situaci shodně popsali devá»áci z Píště učitelům i policistům.

Štěstím pro oba ľáky bylo, ľe padali "jen" z výšky 82 centimetrů, i kdyľ hlavou napřed. Naštěstí se incident obešel bez zranění. Na druhou stranu, nestalo se tak jen jednou, ale tyto "radovánky" měly prý od začátku školního roku několik opakování. "Jeden z chlapců je veselý, takový maskot třídy. Druhý je méně výrazný, tichý, který se drľí spíše v pozadí," popsal osobnosti obětí jejich třídní učitel Pavel Rýgl. Ve třídě má 20 chlapců a 10 dívek.

"Děti ve třídě jsou trošku menší a nejsou to ani moc dobří studenti. Komu chybí duch a tělesnost, snaľí se prosadit a získat moc nad ostatními jiným způsobem. Ve třídě jsou vyloľeně agresívní asi jen tři ľáci, kteří ale umí strhnout ostatní," tvrdí Rýgl.

Na šikanu prý přišli pedagogové jen náhodou. "Školu přes den zamykáme. Zjistili jsme to tak, ľe jeden z ľáků byl najednou venku a snaľil se dostat do třídy," tvrdí ředitelka školy Dagmar Češlová, která případ také ohlásila policii. Pedagogy nejvíce pobouřilo, ľe si děti útok natáčely.

Ředitelka chtěla do třídy volat policisty uľ před prázdninami kvůli bitce v tělocvičně. Neudělala to ale. Nyní vysvětluje, ľe si to nepřáli rodiče. Tehdejší obě» se ale v letošní hře na defenestraci prý připojila k agresorům.

Ředitelka rodiče informovala poznámkou do ľákovských kníľek. Ti se okamľitě začali ozývat a násilí svých dětí omlouvat. "Obvolávali mě s tím, ľe jejich dítě se jen dotklo, jen se dívalo, anebo tam jen stálo. Nikdo vlastně nic nedělal," zlobí se ředitelka.

Policie: trestný čin

Policisté nejprve začali údajnou šikanu šetřit v pátek ráno jako přestupek proti občanskému souľití, ale v pondělí dopoledne případ překvalifikovali na trestný čin omezování osobní svobody poté, co zjistili, ľe se oba kluci vyhození z okna aktivně bránili. Podle dosud dlouho mlčících spoluľáků jednoho měli vyhodit dokonce čtyřikrát.

"Budeme prošetřovat, zda k něčemu podobnému došlo jen jednou, anebo vícekrát. ®áci ve třídě mají 14 a 15 let. U nezletilých není přípustné trestní stíhání a případ bude odloľen. Jejich rodiče čekají ale pohovory se sociálními pracovníky. U ľáků, kteří jiľ dosáhli 15 let, můľe případ dojít přes státní zastupitelství aľ k soudu. Soudce jim pak můľe udělit alternativní tresty, dohled mediační a probační sluľby nebo i podmínku," tvrdí opavský policejní mluvčí René Černohorský.

Příliš skleslí prý nejsou ani devá»áci. V pondělí byli na exkurzi mimo školu. "®ádnou sklíčenost jsem nezaznamenal. Jen někteří si uvědomili, ľe to nebylo v pořádku. Já jsem to jen točil, říkají někteří a myslí si, ľe jsou tak z toho venku. Neuvědomují si ale, ľe kdyľ jsou při tom a nezasáhnou, tak je to to samé, jako kdyby to dělali sami," dodal třídní učitel Rýgl.

V obci Píš» se o incidentu zatím mluví spíš potichu. Není to první případ, kdy tu mladistvá nerozváľnost mohla skončit tragicky. Není to tak dávno, co tu mladík pod vlivem alkoholu autem smrtelně zranil dvě dívky a další zranil. "Je to hrůza," reagoval na případ školní šikany starosta obce František Jaroš (nez.) s tím, ľe o případu ještě nebyl oficiálně informován.

www.novinky.cz

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska