Charita Hlučín

GPS:
Adresa:
U Bašty 275, Hlučín 748 01
Telefon:
+420 595 043 275
Email:
sekretariat@charitahlucin.cz
Web:
Vedení:
Mgr. Bc. Lukáš Volný

Charita Hlučín patří mezi základní složky Diecézní charity ostravsko-opavské, která spolu s ostatními charitami Čech a Moravy tvoří Charitu Česká republika. Charita Česká republika je účelovým zařízením římskokatolické církve.
Posláním Charity Hlučín je pomáhat lidem v nouzi sociální, tělesné, duševní i duchovní. Tuto pomoc poskytuje bez ohledu na rasovou, národnostní či náboženskou příslušnost.

Adresa ředitelství:
Charita Hlučín
U Bašty 275
748 01  Hlučín

Tel.: 595 043 275
E-mail: sekretariat@charitahlucin.cz
Web: http://www.charitahlucin.cz/
Ředitel: Mgr. Bc. Lukáš Volný


Charita Hlučín nabízí tyto služby:

  • ošetřovatelská služba: jedná se o domácí zdravotní péči, kterou poskytují kvalifikované sestry. Služba poskytuje dovoz či donášku obědů, nákupy a pochůzky, pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc a podporu při podávání jídla a pití, běžné práce spojené s údržbou domácností,  pomoc při zajištění velkého úklidu domácností, další služby dle individuálních potřeb uživatelů
  • asistenční služba: nabízí pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, nabízí výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • zájemcům zápůjčuje za úhradu vybrané zdravotnické pomůcky

 

Domov sv. Mikuláše - Domov pokojného stáří v Ludgeřovicích
Hlučínská 1330/7a
747 14  Ludgeřovice

Tel.: 731 772 309
E-mail: irena.prchalova@charitahlucin.cz
Vedoucí: Irena Prchalová
 

Posláním Domova pokojného stáří v Ludgeřovicích je poskytování podpory, pomoci a laskavé péče seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni  řešit vlastními silami. Jedná se zejména o trvalou pomoc osamoceným, chronicky nemocným starým lidem, kteří nemají potřebné rodinné zázemí a nejsou nadále schopni žít ve svém přirozeném prostředí.
 
Nabízené služby: vytvoření spokojeného domova lidem, kteří již nemohou zůstat sami v domácím prostředí, zvyšování nebo alespoň udržení stávající soběstačnosti a samostatnosti individuálním přístupem, dát seniorům možnost žít takovým způsobem života, na jaký byli zvyklí, využívat místní instituce a setkávat se se svými známými, zajistit seniorům přístup k lékařským službám v obci i kraji, poskytovat adekvátní mentální stimulaci, podporovat aktivitu, zájmy a schopnosti jednotlivých uživatelů služeb, podporovat uživatele služeb v podílení se na společenském životě pořádáním různých kulturních akcí, další služby dle individuálních potřeb

K dispozici je také sociálně terapeutická dílna jejíž účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie (keramická výroba, šicí výroba, odlévání svíček, malování na hedvábí, batikování, výroba papírových přáníček, drátkování, práce na zahradě (ve skleníku), domácí práce, atd.).

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek

Mapa

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska