Bludné balvany na Hlučínsku

Obecně o bludných balvanech
 

Bludný neboli eratický balvan je blok horniny, který byl v době ledové přepraven ledovcem na velkou vzdálenost a usazen tak v geologicky zcela odlišném prostředí. Horniny ve Slezsku a na severní Moravě byly dopraveny pohybem pevninského ledovce ve starších čtvrtohorách v období haltštatském (cca před 470 – 430 tisíci lety) a v době sálského zalednění (před 230 – 170 tisíci lety). Původ pevninského ledovce byl ve skandinávských horách. Postupně se dostával přes dnešní Švédsko, Finsko a Baltské moře. Zasáhl celé Dánsko, velkou část Nizozemska, Německa a Polska a vnikl až do severního pohraničí naší republiky. Na východě zasáhl obrovské rozlohy někdejšího Sovětského svazu.
Bludné balvany najdeme ve Slezsku a na severní Moravě – od Javornického výběžku po Ostravsko a Těšínsko – a v severních Čechách ve Šluknovském a Frýdlantském výběžku.
V nálezech převažují žuly a ruly. Dále se vyskytují také migmatity, pískovce a vápence. Velikost balvanů se pohybuje od decimetrových až po metrové rozměry s hmotností několika tun.
Některé bludné balvany byly využívány jako pohanská kultovní místa. Ve středověku se stávaly materiálem pro stavby hradů, kostelů a hradeb. Dlažba, nejprve tzv. kočičí hlavy, později i dlažební kostky, se rovněž dělala z bludných balvanů. Ty se používaly kromě toho na dělové koule, mlýnské kameny, hraniční kameny, milníky, pomníky, památníky -  a za druhé světové války i na protitankové překážky. Ještě v 19. století se mnohé velké bludné balvany rozbily a kamenicky zpracovaly. 
                       
Až v dnešní době se přikročilo k ochraně konkrétních větších balvanů a dnes jsou v ČR chráněny jako přírodní památky. Jmenovat můžeme například balvany v Ostravě-Kunčicích, Ostravě-Porubě, v Liptani na Osoblažsku a skupina 11 balvanů z Rovnin u Hlučína, tč. na ostravském výstavišti.

Bludné balvany na Hlučínsku
 
Rovněž na Hlučínsku nacházíme doklady o bludných balvanech.
Největší bludný balvan na území Velkých Hoštic byl nalezen v roce 1964 v bývalé pískovně v Pekliskách. Jeho objem je 0,172 m3 , váha 464,4 kg a rozměry 93cm x 66cm x 45cm. V rámci rekonstrukce návsi byl přesunut od školy před hasičskou zbrojnici.
 
Další bludné balvany se nacházejí v okolí Vřesiny, dvora Karlovce, Hatě a údolí haťského potoka. Velikost těchto balvanů je různá. Největší jsou právě balvany vřesinské o váze až 16,5 q. Jižně od Vřesiny při staré hlučínské cestě je velký balvan 140x70x50 cm a ještě mnoho menších na spojovacích polních cestách mezi touto starou cestou a novou silnicí. U dvora Karlovec, na okraji louky, kde teče potok, leží několik balvanů. Jeden z nich je 140x70x52 cm velký a dva 87x52x52 a 52x35x35 cm velké. Jsou z hrubozrnné červené žuly. Pocházejí ze spodní morény.
Při obrovském dubu v lese Dařanec je balvan z hrubozrnné žuly s nápisem "Mechtilden Eiche". V současné době je v obci znám ještě jeden bludný balvan v zemi vedle chodníku poblíž kostela, který by si zasloužil vyzvednutí a osazení na vhodném místě. Plánuje se další vyhledání bludných balvanů, jejich odkrytí, označení a vytvoření naučné stezky o morfologickém vývoji oblasti Vřesiny, případně jejich soustředění na vhodném místě v centru jako specifickou atrakci vesnice.
 
Bludné balvany nalezneme rovněž v dalších obcích na Hlučínsku.
 

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska