Vánoční zpěvohra na motivy valašských lidových her - JEZULÁTKO

klikni pro velký obrázek

OPERA - Ilona Kučerová

ve spolupráci s divadlem Antonína Dvořáka uvádí

 

Pavel Helebrand (1960)

JEZULÁTKO

Vánoční zpěvohra na motivy valašských lidových her

Pěvecké nastudování: Lenka Živocká

Dirigent, hudební nastudování: Adam Sedlický

Dramaturgie: Tereza Pogodová

Režie: Pavel Helebrand

Produkce: Ilona Kučerová

 

Scénické oratorium Jezulátko pro sóla, sbory, herce, dětskou hudeckou muziku, orchestr a varhany mohou diváci zhlédnout v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě ve dnech:

15. 12. 2019 ve 14 a v 17 hodin

22. 12. 2019 ve 14 a v 17 hodin

25. 12. 2019 v 16 hodin

 

Účinkují:

Johana Černohorská (Anděl), Juraj Čiernik (Ďábel),

Karolína Anna Dvorská a Barbora Majerová (Eva), Rastislav Širila (Adam),

Alena Karkošková (Marie), Jiří Sedláček (Josef),

Petr Němec, Jiří Halama, Jan Rychtář, Martin Holík,

Michal Sedláček a Jakub Burýšek, Martin Zezulka (pastýři),

Jaroslav Marek (Kašpar), Roman Vlkovič (Melichar), Tomáš Bátrla (Baltazar),

Erik Ondruš (Bůh a Herodes),

Daria Sikorová (Smrt) a další

Operní studio NDM

Dětská hudecká muzika při ZUŠ Edvarda Runda v Ostravě

Pěvecký sbor města Klimkovic

Orchestr opery NDM

Jezulátko ostravského skladatele Pavla Helebranda je rodinným vánočním představením pro diváky od pěti do sta let. Hravou formou humorného lidového divadla rozvíjí tradiční motivy moravských vánočních her: zvěstování, narození Jezulátka, putování pastýřů a tří králů do Betléma, Herodovy vražedné úklady. Věčný souboj dobra a zla je zosobněn v postavách veselého Anděla a prohnaného Ďábla. V radostné a zpěvné hudbě Jezulátka nechává autor zaznít také známým koledám, v nichž se může ke zpěvu přidat i obecenstvo. Události kolem narození Ježíška uvádí prolog o stvoření Adama a Evy, jejich prvním hříchu a jejich vyhnání z ráje.

Scénické oratorium Jezulátko pro sóla, sbory, herce, dětskou hudeckou muziku, orchestr a varhany mohou diváci zhlédnout v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě ve dnech :

 15.12. 2019 ve 14 a v 17 hodin, 22.12. 2019 ve 14 a v 17 hodin a 25.12. 2019 v 16 hodin.

Délka představení je 1.20 hod. Bez pauzy.

Stručný obsah díla

Vánoční scénické oratorium Jezulátko pro sóla, dětský, mužský a ženský sbor, dětskou hudeckou muziku, varhany a orchestr je inspirováno moravskými lidovými vánočními hrami, chrámovým divadlem a Evangeliem podle Lukáše. Originální hudbou prostupují české a moravské koledy, vřazené logicky do děje tak, že se stávají přirozenou součástí dramatického celku. Motivy koled jsou zároveň zpracovány variačně a jsou vkomponovány i do orchestrální partitury.

 

I. Adam a Eva

První část oratoria (cca 15 minut) je starozákonním prologem. Pojednává o stvoření světa a prvního člověka. Bůh přivede Adama a Evu do rajské zahrady. Dává ji lidem celou k užívání, přísně však zakazuje jíst ovoce ze stromu poznání, který stojí uprostřed. Ďábel v podobě hada a svede Evu s Adamem k požití zakázaného jablka. Rozhněvaný Bůh přikazuje Andělovi, aby oba hříšníky z Ráje vyhnal. Anděl za ně oroduje, prosí, aby Bůh nezatratil lidi úplně. Bůh obměkčený Andělem slíbí, že „až se naplní čas“, pošle lidem Spasitele. Ten vykoupí jejich viny a přivede je zpět do Ráje. Adam s Evou odcházejí na zem. Mají děti, Eva umírá, lidé na zemi se množí a množí. Hádají se, podvádějí, kradou, zabíjejí... Ďábel triumfuje!

 

II. Jezulátko (velká vánoční hra valašská)

Ve druhé, novozákonní části oratoria (cca 60 minut) se odehrávají události kolem zvěstování, narození a zachránění Betlémského Děťátka před úklady krále Herodese v těchto 10 obrazech:

Zvěstování                  Slyšte, slyšte, pastuškové!                                                                  Ďábel svádí Pastýře                                                                                                                                                                              Tři králové a Herodes                                                                                                                                                    Betlém                                                                                                                                                                                 Náš či váš?                                                                                                                                                                        Vraždění neviňátek                                                                                                                                                               Útěk Svaté rodiny do Egypta                                                                                                                                              Smrt Herodesa                                                                                                                                                                    Epilog-Nesem vám noviny

Obě části oratoriaAdam a Eva“ a „Jezulátko“ propojují postavy Anděla a Ďábla, kteří spolu soupeří v neustálém boji o duši člověka, a také postava Smrti.

 

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí